Asemakaavat

Turengin asemakaavan muutos, Seppälä 

Turengin tiet, asemakaavan muutos

 • Tekninen lautakunta 10.11.2020 § 187
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 19.11.-19.12.2020
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Ilveslinnanrannan asemakaava, Turenki

 • Tekninen lautakunta 13.10.2020 § 173
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 22.10.-22.11.2020
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Etelä-Janakkalan asemakaava

Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan muutos

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.8.2018 § 135
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 6.9.-5.10.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6.2020 § 113
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 18.6.-14.8.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 22.9.2020 § 165
 • Kunnanhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 28.9.2020 § 273
 • Asemakaavaehdotus on nähtävänä 8.10.-7.11.2020
 • Kunnanhallitus 7.12.2020 § 358
 • Valtuusto 14.12.2020 § 105
  Kaavakartta
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Turengin asemakaavan muutos, Haka

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.3.2020 § 60
 • Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.4.-2.5.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 22.9.2020 § 164
 • Kunnanhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 28.9.2020 § 272
 • Asemakaavaehdotus on nähtävänä 8.10.-7.11.2020
 • Kunnanhallitus 7.12.2020 § 359
 • Valtuusto 14.12.2020 § 106
  Kaavakartta
  Kaavaselostus

Tervakosken asemakaavan muutos, Vähikkäläntie

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 15.10.2019 § 191
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.10.-25.11.2019
 • Tekninen lautakunta 19.1.2021 § 5
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Tervakosken asemakaavan muutos, Kaartotien jatke

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 15.10.2019 § 192
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.10.-25.11.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2020 § 133
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 3.9.-2.10.2020
 • Tekninen lautakunta 19.1.2021 § 6
  Kaavaehdotus
  Kaavaselostus

Turengin asemakaavan muutos, Juttilantie

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 7.5.2013 § 55
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.5.2013 § 117
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikä sisältää myös alustavan kaavaluonnoksen, nähtävänä 30.5.-17.6.2013
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen 17.4.2018 § 68
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 26.4.-25.5.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2018 § 224
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 12.12.2019 § 35
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 4.3.2019 § 57 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 14.3.-20.4.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.8.2019 § 155
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9.2019 § 251
 • Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.10.2019 § 80
  Asemakaavaehdotus
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Turengin keskustan asemakaavan muutos

Turengin keskustan yleissuunnitelma 26.5.2008

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 § 36, että keskustan asemakaava jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen.

Turengin keskustan eteläosan asemakaavan muutos

Turengin keskustan pohjoisosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Turengin asemakaavan muutos, Moisio 1

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2014 § 62
 • Kunnanhallitus on päättänyt 29.9.2014 § 193, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 11.2.-6.3.2015
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2020 § 134
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 3.9.-2.10.2020
 • Tekninen lautakunta 19.1.2021 § 7
  Kaavaehdotus
  Kaavaehdotus

Turengin asemakaavan muutos, Hopealahti