Asemakaavat

Rastikangas 13, asemakaava ja asemakaavan muutos

Turengin asemakaavan muutos, Juttilantie

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 7.5.2013 § 55
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.5.2013 § 117
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikä sisältää myös alustavan kaavaluonnoksen, nähtävänä 30.5.-17.6.2013
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen 17.4.2018 § 68
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 26.4.-25.5.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2018 § 224
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 12.12.2019 § 35
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 4.3.2019 § 57 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 14.3.-20.4.2019
  Asemakaavaehdotus
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Tervakosken asemakaavan muutos, terveysasema

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.1.2019 § 10
 • Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 31.1.-13.2.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.3.2019 § 45
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 18.3.2019 § 94 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 28.3.-27.4.2019
 • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 14.5.2019 § 105
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 27.5.2019 § 174
 • Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 10.6.2019 § 56
  Asemakaava
  Kaavaselostus
  Lähtötietoaineistoa:
  Tarveselvitys ja hankesuunnitelma
  Perustamistapalausunto

Turengin asemakaava, Suviranta

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2018 § 223
 • Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 10.1.-9.2.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.3.2019 § 46
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 18.3.2019 § 95 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 28.3.-27.4.2019
 • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 14.5.2019 § 103
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 27.5.2019 § 173
 • Valtuusto hyväksyi asemakaavan 10.6.2019 § 55
  Asemakaava
  Kaavaselostus
  Lähtötietoaineistoa:
  Perustamistapalausunto
  Pohjatutkimus
  Liikennejärjestelyt

Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan muutos

Tervakosken koulukeskuksen asemakaavamuutos

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.8.2018 § 136
 • Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 6.9.-5.10.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.11.2018 § 186
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 19.11.2018 § 279
 • Kaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävänä 29.11.-29.12.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.4.2019 § 73
 • Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen 8.4.2019 § 128
 • Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 20.5.2019 § 32
  Asemakaava
  Kaavaselostus
  Lähtötietoaineistoa:
  Liikenneselvitys
  Liikenneselvitys 2019
  Hankesuunnitelma
  Luonnosvaiheen suunnitelmia

Turengin asemakaavan muutos, Taimistotie

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.5.2014 § 44
 • Kunnanhallitus päätti 12.5.2014 § 119, että kaavamuutokseen ryhdytään.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 21.5.-16.6.2014
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.6.2018 § 104
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 21.6.-10.8.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.6.2019 § 128
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 17.6.2019 § 218
 • Kaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävänä 27.6.-1.8.2019
  Asemakaavaehdotus
  Kaavaselostus

  Lähtötietoaineistoa:
  Suokulman rakennusinventointi 2019

Turengin keskustan asemakaavan muutos

Turengin keskustan yleissuunnitelma 26.5.2008

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 § 36, että keskustan asemakaava jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen.

Turengin keskustan eteläosan asemakaavan muutos

Turengin keskustan pohjoisosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Turengin asemakaavan muutos, Moisio 1

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2014 § 62
 • Kunnanhallitus on päättänyt 29.9.2014 § 193, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 11.2.-6.3.2015
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma