Asemakaavat

Tervakosken asemakaavan muutos, Kettukallio

 • Kunnanhallitus päätti 21.2.2022 § 66, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Tekninen lautakunta 15.6.2022 § 114
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 30.6.-12.8.2022
 • Tekninen lautakunta 18.10.2022 § 198
 • Kunnanhallitus 31.10.2022 § 296
 • Asemakaavaehdotus nähtävänä 10.11.-10.12.2022
  Kaavaehdotus
  Kaavaeselostus

Lähtötietoaineistoa:

Tervakosken asemakaavan muutos, Vanhakylä

 • Kunnanhallitus päätti 21.2.2022 § 65, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Tekninen lautakunta 15.6.2022 § 115
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 30.6.-12.8.2022
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Turengin asemakaavan muutos, Myllyharju

 • Kunnanhallitus päätti 14.6.2021 § 256, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.3.2022 § 49
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 31.3.-30.4.2022
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Turengin asemakaava, Ahilammi

 • Kunnanhallitus päätti 25.1.2021 § 23, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.3.2022 § 48
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 31.3.-30.4.2022
  Kaavaluonnos
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Harvialan kartanoalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

 • Kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 128, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2021 § 125
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 17.6.2021-30.7.2021
 • Tekninen lautakunta 15.2.2022 § 31
 • Kunnanhallitus päätti 21.2.2022 § 61 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville
 • Asemakaavaehdotus nähtävänä 3.3.-2.4.2022
  Kaavaehdotus
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Kanssin asemakaava

Etelä-Janakkalan asemakaava

Turengin keskustan asemakaavan muutos

Turengin keskustan yleissuunnitelma 26.5.2008

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 § 36, että keskustan asemakaava jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen.

Turengin keskustan eteläosan asemakaavan muutos

Turengin keskustan pohjoisosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Keskustakolmion asemakaavan muutos 

 • Tekninen lautakunta on päättänyt 5.11.2019 § 209, että asemakaavoitukseen ryhdytään (kartta).

Turengin asemakaavan muutos, Hopealahti