Asemakaavat

Turengin asemakaavan muutos, Haka

Turengin asemakaavan muutos, Hopealahti

 • Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2020 § 61, että kaavamuutokseen ryhdytään
  Aluerajaus

Tervakosken asemakaavan muutos, Vähikkäläntie

Tervakosken asemakaavan muutos, Kaartotien jatke

Rastikangas 13, asemakaava ja asemakaavan muutos

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.10.2018 § 170
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 25.10.-26.11.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.4.2019 § 87
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävillä 2.5.-1.6.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 5.11.2019 § 205
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 18.11.2019 § 329 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 28.11.-31.12.2019
 • Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 21.1.2020 § 7
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 27.1.2020 § 22
 • Valtuusto hyväksyi kaavaehdotuksen  10.2.2020 § 8
  Kaavaehdotus
  Kaavaselostus
  Lähtötietoaineistoa:
  Asemakaava-alueen inventointi
  Luontokartoitus
  Rakennettavuusselvitys

Turengin asemakaavan muutos, Juttilantie

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 7.5.2013 § 55
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.5.2013 § 117
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikä sisältää myös alustavan kaavaluonnoksen, nähtävänä 30.5.-17.6.2013
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen 17.4.2018 § 68
 • Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus nähtävänä 26.4.-25.5.2018
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2018 § 224
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 12.12.2019 § 35
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa 4.3.2019 § 57 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen ja -selostuksen yleisesti nähtäville
 • Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus nähtävillä 14.3.-20.4.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.8.2019 § 155
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9.2019 § 251
 • Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.10.2019 § 80
  Asemakaavaehdotus
  Kaavaselostus

Lähtötietoaineistoa:

Turengin Hakamäen urheilupuisto, asemakaava ja asemakaavan muutos

Turengin keskustan asemakaavan muutos

Turengin keskustan yleissuunnitelma 26.5.2008

Kunnanhallitus päätti 9.2.2015 § 36, että keskustan asemakaava jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen.

Turengin keskustan eteläosan asemakaavan muutos

Turengin keskustan pohjoisosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Turengin asemakaavan muutos, Moisio 1

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.9.2014 § 62
 • Kunnanhallitus on päättänyt 29.9.2014 § 193, että asemakaavoitukseen ryhdytään.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 11.2.-6.3.2015
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma