Myrskyrtaivas joenrannan yllä.

Janakkalan kunta varautuu huolehtimaan asukkaille elintärkeistä palveluista myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ongelmia voivat aiheuttaa mm.

 • poikkeukselliset sääolosuhteet kuten myrskyt
 • laajat sähkönjakelun häiriöt
 • laajat tietojärjestelmähäiriöt
 • vesihuollon järjestelmien vakavat häiriöt
 • liikenteessä tapahtuvat suuronnettomuudet
 • vaarallisten aineiden huomattavat päästöt

Edellä mainittuja tilanteita kutsutaan normaaliajan häiriötilanteiksi. Näitä vielä vakavampia ovat ns. poikkeusolot, millä tarkoitetaan tilanteita, joissa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuvat tai uhkaavat vaarantua niin, että normaaliajan lainsäädäntö ei riitä niitä turvaamaan. Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa,  jonka pykäliä voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Poikkeusoloja voivat olla mm. sota tai sodan uhka, kansainvälinen kriisi ja suuronnettomuus, joilla on kansalaisiin tai maahamme vakavia vaikutuksia.

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella (pelastuslaki 379/2011 14§) tarkoitetaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

Jokaisessa kodissa on hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi:

 • Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata?
 • Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä?
 • Miten poistua kotoa esimerkiksi tulipalossa?
 • Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua?
 • Miten kodin saa lämmitettyä pitkän sähkökatkon aikana?

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Tutustu.

Kotivara

Kotivara tarkoittaa ylimääräistä erää ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita, joilla pärjää useamman päivän, viikonkin. Kotivaraa tulisi päivittää ”parasta ennen” -suosituksia noudattaen.

Jokaisesta kodista tulisi löytyä aina myös

 • Kynttilöitä ja tulitikkuja
 • Taskulamppu ja paristoja
 • Paristolla toimiva radio ja paristoja
 • Kannellisia vesiastioita, joilla voi noutaa vettä

Lue lisää kotivarasta.

Kunnan palvelut häiriötilanteissa

Kunnan palvelujen järjestämiseen poikkeusoloissa varaudutaan koko kunnan sekä toimialojen omilla valmiussuunnitelmilla sekä kriisiviestintäohjeilla. Lisäksi jokaisella kiinteistöllä, kuten kouluilla, päiväkodeilla ja palvelulaitoksilla on omat pelastussuunnitelmansa.

Häiriötilanteiden johtoryhmä

Janakkalan kunnan häiriötilanteiden johtoryhmä koostuu kunnan johdosta, jota täydentää valmiuspäällikkö ja tilanteesta riippuen Janakkalan Veden toimitusjohtaja sekä ylilääkäri.

 • Kunnanjohtaja p. (03) 680 1211
 • Talousjohtaja (03) 680 1214
 • Sivistysjohtaja (03) 680 1269
 • Tekninen johtaja (03) 680 1311
 • Hallinto ja henkilöstöjohtaja (03) 680 1236
 • Viestintäpäällikkö (03) 680 1213
 • Valmiuspäällikkö (03) 680 1320
 • Janakkalan Veden toimitusjohtaja (03) 680 1321

Viestintä häiriötilanteissa

Häiriötilanteita koskevan kuntaviestinnän ensisijainen viestintäkanava on kunnan nettisivujen etusivu. Mikäli internet-yhteydet eivät ole käytössä (esimerkiksi laajan pitkäkestoisen sähkökatkon vuoksi) kunta tiedottaa ilmoitustauluilla seuraavissa paikoissa

 • Leppäkosken koulu
 • Tarinmaan seurakuntakeskus
 • Turenki, ”linja-autoaseman” pysäkit
 • Turenki, kunnantalo
 • Tervakoski, “linja-autoaseman” pysäkit

Luonnollisesti käytössä ovat myös kaikki muut mahdolliset, kulloisessakin tilanteessa käytettävissä olevat viestintäkanavat ja keinot kuten Facebook ja Twitter.

Vedenjakelun häiriöt

Poikkeustilanteissa, joissa vesijohtovesi ei ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt esimerkiksi mittavan sähkökatkon vuoksi, vettä jaetaan kuntalaisille säiliöautoilla seuraavissa paikoissa. Jakelun aikataulusta tiedotetaan kunnan nettisivulla.

 • Leppäkosken koulu
 • Tarinmaan seurakuntakeskus
 • Turenki, virastotalon p-alue Harvialantien ja Tohvelantien välissä
 • Tervakosken linja-autoasema

Veden noutoa varten kotona on hyvä olla riittävän iso, kannellinen vesiastia.

Kanta-Hämeen Pelastuslaitos

Häiriötilanteissa kunnan tärkeä kumppani on Kanta-Hämeen Pelastuslaitos, jonka tärkein tehtävä on edistää yleistä turvallisuustietoutta ja turvallisia toimintatapoja maakunnan alueella.

Tutustu pelastuslaitokseen.