Janakkalan kunnan eettinen ilmoituskanava on paikka, jossa kunnan työntekijät, sopimuskumppanit, kuntalaiset ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Eettisen ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.
Eettisen ilmoituskanavan taustalla on EU:n direktiivi 2019/1937 oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Mitä väärinkäytös tarkoittaa?

Kanavan kautta voi kuka tahansa Janakkalan kunnan henkilöstöstä tai kunnan kanssa tekemisissä olevista ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.
Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Voit ilmoittaa epäilemistäsi rikkomuksista Janakkalan kunnan toiminnassa koskien mm. seuraavia aihealueita:

  • julkiset hankinnat, esim. lahjonta, korruptio, virka-aseman väärinkäyttö
  • varkaudet, kavallukset, kunnan tiedon ja omaisuuden väärinkäyttö
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • sellainen lakien, säädösten ja ohjeiden vastainen toiminta, johon puuttuminen kunnan normaalien prosessien kautta ei ole mahdollista

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään täyttämällä eettisen kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoitukset voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta seisemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

  1. Lähetettyäsi ilmoituksen, voit seurata ilmoituksen käsittelyn tilaa ja kommunikoida anonyymisti seurantasivun kautta. Muista siis ottaa talteen seurantasivun linkki sekä salasana.
  2. Sinulle voidaan esittää kysymyksiä käsittelyn aikana, muistathan vierailla säännöllisesti seurantasivulla käsittelyn edetessä. Puutteellisilla tiedoilla tehtyä ilmoitusta ei voida viedä eteenpäin.
  3. Tallenna seurantasivusi linkki ja salasana, ne pysyvät samana käsittelyn ajan.
  4. Emme pysty palauttamaan kadonnutta salasanaa poistuttuasi sivulta. Jos kadotat koodin, on ilmoitus jätettävä uudelleen.

Siirry tekemään ilmoitus.

Palautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan

Palautteet eivät kuulu eettiseen ilmoituskanavaan, niille on oma sähköinen kanava: https://janakkala.trimblefeedback.com/eFeedback/.