Kuntamaskotti, piirretyn The Ilveksen 3 eskari-ikäistä pentua.

Esiopetus on yksi tärkeä kasvun jakso lapsen elämässä. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagokiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki on vahvasti läsnä toiminnassa. Esiopetuksessa lapsella on oikeus saada kehityksen ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä

Esiopetus on velvoittavaa sen lukuvuoden alusta kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetusryhmät määritellään vuosittain. Esiopetuksen tuntimäärä on noin 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetus on maksutonta.

Liitteet ja linkit