Kuntamaskotti-ilves harrastusvälineiden kanssa koulun salissa.

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lasten harrastustoiveita on kartoitettu muun muassa koululaiskyselyillä sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti.

Janakkalan harrastamisen malli lähtee ajatuksesta, että jokaisella kunnassa asuvalla lapsella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus osallistua harrastuksiin. Erilaisia harrastuksia ja etsivää harrastustoimintaa tullaan järjestämään kaikissa perusopetuksen kouluissa lastensuojelulaitosten kouluja tai erityiskoulua unohtamatta lasten omien toiveiden pohjalta.

Harrastustarjottimella lajeja laidasta laitaan

Yhdessä tekemistä, liikunnan iloa, uuden oppimista, itsensä ylittämistä. Ei suorituspaineita, rentoa olemista ja akkujen lataamista. Sitä on harrastaminen parhaimmillaan.
Vaikka kulkisi kouluun koulukyydillä, voi silti osallistua ja me huolehdimme, että kyyti kotiin odottaa vielä harrastusten jälkeenkin. Kello 13 tai sen jälkeen alkavissa harrastuksissa on alakouluikäisille oppilaille tarjolla pieni välipala.

Harrastusryhmät löydät osoitteesta uusi.kuntapalvelut.fi/janakkala/fi. Jokaisella koululla on oma harrastustarjottimensa. Sivun vasemmasta valikosta voit valita koulun, jolloin näet kyseisessä koulussa tarjolla olevat harrastukset. Sivuilla on nyt näkyvissä kaikki suunnitellut ryhmät. Jotta harrastusryhmä voidaan aloittaa, tulee ilmoittautuneita ryhmään olla joukkuelajeissa vähintään 6, muissa harrastuksissa pääsääntöisesti 3.

Etsivä harrastustoiminta

Harrastustoiminnan koordinaattori kiertää kaikissa Janakkalan kouluissa tekemässä myös ns. etsivää harrastustoimintaa. Toiminta voi olla esimerkiksi erilaisten harrastusten pariin ohjaamista, paikallisten harrastusmahdollisuuksien kartoittamista ja tarvittaessa esimerkiksi oppilaan tukena olemista.

Etsivän harrastustoiminnan kautta oppilaat kohdataan koulun arjessa.

Työssä korostuu yksilöohjaus ja yksilökohtaiset, tuetut harrastuskokeilut erityisesti niiden lasten ja nuorten kanssa, joilla on jonkinlaisia esteitä harrastaa. Harrastuskoordinaattori etsiikin yhteistyöverkostonsa kanssa aktiivisesti ratkaisuja ja vaihtoehtoja näille lapsille ja nuorille. Toiminta ulotetaan lastensuojelulaitosten yhteydessä toimiviin kouluihin ja pyritään myös näille lapsille ja nuorille tarjoamaan mielekästä harrastustoimintaa ja samalla edesautetaan heitä kiinnittymään lähiyhteisöihin.

Salomaa Arja

harrastustoiminnan koordinaattori