Sähkönjakelusta Janakkalassa vastaa verkkopalveluyhtiö Elenia sekä eteläisessä Janakkalassa Caruna. Tässä hyödyllisiä linkkejä.

Sähköliittymät

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot

Ennen maankaivutöiden aloittamista kannattaa varmistaa, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä.

Puunkaato sähköverkon läheisyydessä

Sähköyhtiöiltä saa neuvontaa ja apua puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä.

Lisätietoja

Turvallisuus sähköverkossa

Turvallisuus on otettava aina huomioon sähköverkon läheisyydessä toimiessa.

Sähkökatkot

Varautuminen sähköpulasta johtuviin sähkökatkoksiin Janakkalassa.

Myrskyt, ukkoset ja lumikuormat voivat aiheuttaa sähkökatkoja.

Verkkopalveluyhtiö Elenia tarjoaa huolenpitoa erityisryhmille sähkökatkoissa. Tutustu huolenpitopalveluun Elenian nettisivuilla.

Sähköverkon maakaapelointi- ja rakentamishankkeet

Säävarman sähköverkon rakennushankkeista saat tietoa yhtiöiden nettisivuilta: