Aloitusvaihe

 • Kunnanhallitus päätti osayleiskaavoituksen aloittamisesta 14.3.2022 § 80
 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) 19.4.2023
 • Tekninen lautakunta 16.5.2023 § 108, vireilletulo ja OAS:n nähtäville asettaminen
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 25.5.-26.6.2023
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Luonnosvaihe

käynnissä (kaavaluonnos 2024)

Ehdotusvaihe

tavoite: 2024

Hyväksyminen ja voimaantulo

tavoite: 2024-2025

Lähtötietoaineistoa:

Lisäksi suunnittelussa hyödynnetään kaikkia jo olemassa olevia aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia sekä laajempia seudullisia selvityksiä.

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.12.2010 § 133
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.1.2011 § 12
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 20.1.-11.2.2011
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.6.2011 § 61
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2011 § 205
 • Kaavaluonnos nähtävänä 31.10.-30.11.2012

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.11.2013 § 120
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.12.2013 § 266
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.1.2014 § 1
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.6.-18.7.2014
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.2.2015 § 19
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2015 § 45
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.5.2019 § 101
 • Osayleiskaavaluonnos nähtävänä 23.5.-24.6.2019
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 13.4.2021 § 73
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 19.4.2021 § 156
 • Osayleiskaavaehdotus nähtävänä 30.4.-29.5.2021
 • Tekninen lautakunta 16.5.2023 § 107
 • Kunnanhallitus 22.5.2023 § 153
 • Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 5.6.2023 § 62
 • Tekninen lautakunta 22.8.2023 § 144
 • Kunnanhallitus päätti 4.9.2023 § 217 kaavakartan tulemaan lainvoimaiseksi osittain

Kaavaselostuksen erilliset liitteet:

Muita lähtötietoaineistoja:

Ota yhteyttä

Tanner Sonja

yleiskaavasuunnittelija
Maankäyttö

Lomalla 21.6.-21.7.