Harvialan osayleiskaava

 • Kunnanhallitus päätti osayleiskaavoituksen aloittamisesta 14.3.2022 § 80
 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) 19.4.2023
 • Tekninen lautakunta 16.5.2023 § 108
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 25.5.-26.6.2023
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lähtötietoaineistoa:

Lisäksi suunnittelussa hyödynnetään kaikkia jo olemassa olevia aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia sekä laajempia seudullisia selvityksiä.

Rastila-Rastikangas osayleiskaava

Kaavaselostuksen erilliset liitteet:

Muita lähtötietoaineistoja:

Punkan osayleiskaava

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.4.2016 § 30
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2.5.2016 § 103
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 27.11.2018 § 203
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 7.12.2018-11.1.2019
 • Tekninen lautakunta 13.10.2020 § 172
 • Osayleiskaavaluonnos nähtävänä 23.10.-23.11.2020
 • Tekninen lautakunta 14.2.2023 § 24
 • Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 20.2.2023 § 56
 • Osayleiskaavaehdotus nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Lähtötietoaineistoa:

Turengin itäosan I osayleiskaava

 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.12.2010 § 133
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.1.2011 § 12
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 20.1.-11.2.2011
 • Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.6.2011 § 61
 • Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2011 § 205
 • Kaavaluonnos nähtävänä 31.10.-30.11.2012

Ota yhteyttä