Kaavoituskatsaus 2023

Kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §). Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnan kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia.

Kaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty kunnanhallituksessa 28.11.2022 § 333.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi

Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet ja edullisuusvyöhykekartta on hyväksytty valtuustossa 7.2.2022 § 4.

Kaavoitusohjelma 2022-2025

Kaavoitusohjelma sisältää kunnan näkökulmasta keskeisimmät kaavoitus- ja kehittämishankkeet sekä maapoliittiset toimenpiteet vuosille 2022-2025.

Kaavoitusohjelma 2022-2025 on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.12.2021 § 523

Janakkalan maankäytön rakennemalli 2030+

Rakennemallilla on tarkoitus ratkaista yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteet ja nykyisten kaavojen tarkistamistarpeet. Kunnan maankäytöllisen tahdon ilmaisevan rakennemallin esitystapa on strateginen ja ohjevuosi on 2030. Rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, mutta suunnitteluprosessin eri vaiheisiin varataan vuorovaikutusmahdollisuuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.