Tärkeimmät linkit

Opiskelijalle (tietoa ja ohjeita lukio-opiskeluun liittyen)

Opiskeluohjeita (esim. itsenäinen kurssisuoritus)

Työ- ja loma-ajat

Poissaolot ja lomamatkat

Opintotuki ja koulumatkatuki

Tukea opiskeluun

Opiskeluhuolto

Lupa täysi-ikäisen opiskelijan tietojen luovuttamisesta huoltajille (Lukioasetuksen mukaan lukion on annettava opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä riittävän usein tietoja opiskelijan huoltajalle. Janakkalan lukiossa tiedottaminen toteutetaan jaksoarvioinnilla ja Wilman kautta. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta tietojen luovutus on luvanvaraista.)

Kirjautuminen Wilmaan