Opintotuki

Toisen asteen opiskelija voi anoa opintotukea 17 vuotta täytettyään. Tuen myöntää Kansaneläkelaitos. Lisätiedot: www.kela.fi/opintotuki

Koulumatkatuki

Edellytys matkatuen saannille on oppivelvollisille 7 km ja muille 10 km:n koulumatka lyhyintä, yleisesti käytössä olevaa reittiä pitkin. Tuen myöntää Kansaneläkelaitos. Koulumatkatuen saamiseksi opiskelijat tulee täyttää Koulumatkatuki hakemus täytettynä kansliaan Tervakoskella tai Turengissa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki.