Poissaolot

Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla (Lukiolaki 30§ ). Opiskelija on velvollinen sopimaan mahdolliset poissaolon korvaavat tehtävät opettajien kanssa. Jos poissaolo on etukäteen tiedossa, siihen on pyydettävä lupa. Opiskelijan on sovittava anotun poissaolon korvaavat tehtävät opettajien kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Rehtori ei myönnä lomaa päättöviikon ajaksi.

Luvan poissaoloon antaa:

  • yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen kurssin opettaja,
  • enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaaja ja
  • yli kolmeksi päiväksi rehtori.

Poissaolot kuitataan Wilmaan. Huoltajan on ilmoitettava Wilmassa poissaolosta heti, kun se on tiedossa. Täysi-ikäinen opiskelija tai huoltaja selvittää poissaolon Wilmassa. Opiskelija voi selvittää poissaolon tarvittaessa terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Yksittäisen kurssin aikaiset poissaolot on selvitettävä heti poissaolon jälkeen. Poissaolo tilaisuudesta, joka korvaa lukujärjestyksen oppitunteja, merkitään kyseisen kurssin poissaoloksi.

Ennalta tiedettävä poissaolo haetaan ryhmänohjaajalta (enintään kolme päivää ) tai rehtorilta (yli kolme päivää) täyttämällä hakemus Wilmassa. Poissaolohakemuksen ohje

Myöhästymiset

Oppitunnilta myöhästyminen häiritsee opetusta, joten oppitunneille saavutaan ajoissa. Opettaja merkitsee myöhästymiset Wilmaan. Kaikki yli 15 minuutin myöhästymiset katsotaan tunnin poissaoloksi.