Opintomatkat

Lukion aikana opiskelija osallistuu erilaisille opintomatkoille. Opintomatkoista peritään omavastuu, joka määritellään matkakohtaisesti. Opiskelijat ovat vakuutettuna opintomatkoilla.

Mikäli opiskelija haluaa matkustaa opintomatkan kohteena olevalle paikkakunnalle itsenäisesti tai jäädä paikkakunnalle matkan jälkeen, on hänen ilmoitettava siitä matkasta vastaalle opettajalle ennen matkan alkua. Alaikäisen opiskelijan osalta tarvitaan lisäksi huoltajien kirjallinen suostumus (esim. viesti matkasta vastaavalle opettajalle). Lukion tapaturmavakuutus ei välttämättä kata tapaturmaa, joka on sattunut opiskelijan matkatessa itsenäisesti tai opiskelijan jäätyä paikkakunnalle opintomatkan jälkeen.

Vakuutusturva

Opiskelijat on tapaturmavakuutettu opetuksen aikana ja opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Tapaturmista ilmoitetaan heti kurssin opettajalle tai opintomatkan vastuuhenkilölle riippumatta siitä, syntyykö hoitokustannuksia. Tapaturmat hoidetaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjeiden ja lähetteiden mukaisesti. Tapahtumasta tehdään koululla mahdollisimman pian koulusihteerin tai terveydenhoitajan kanssa tapaturmailmoitus.

Kun esim. koulussa sattuu tapaturma, koulun työntekijä tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Jos tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvaa liikennevakuutus, ei tapaturmavakuutus.

Vahinkoilmoitukseen kirjataan huoltajan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Vakuutusyhtiö lähettää huoltajalle tiedon, kun vahinkoilmoitus on käsitelty. Sähköpostitse tai tekstiviestinä tulevassa ilmoituksessa on tapaturman käsittelytunnus, vakuutusnumero ja linkki korvaushakemukseen.

Katso tapaturmaohjeistus.

Tapaturmasta aiheutuneet kustannukset maksetaan ensin itse ja korvaukset haetaan vakuutusyhtiöiltä jälkikäteen. Vakuutetulle aiheutuneet hoitokulut korvataan vain siltä osin, kun niitä ei korvata jonkun lain nojalla (esim. lakisääteinen tapaturmavakuutuslainsäädäntö ja liikennevakuutuslaki).

Matkavakuutus

Kunta on hankkinut opiskelijoille lukuvuosisuunnitelman mukaisille ulkomaan matkoille matkavakuutuksen.