Tapaturmavakuutus on voimassa 1.1.2024 alkaen Janakkalan kunnan toimintaan osallistuvilla henkilöillä (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, koululaisten iltapäivätoiminta, nuoriso- ja kerhotoiminta, leirit ja retket).

 • Vakuutusyhtiö If
 • Vakuutusnumero SP5286787

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Tapaturmasta ilmoittaminen ja vahingoittuneen hoito

Tapaturman sattuessa vakuutuksenottajan nimeämä henkilö koululla tai varhaiskasvatuksessa tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. 

Huoltaja voi viedä lapsen hoitoon julkiseen tai yksityiseen terveydenhoitoon, viimeistään 14 vrk sisällä tapaturmasta. Jos hoito tapahtuu yksityisellä sektorilla, huoltaja maksaa ensin kulut itse ja hakee korvausta jälkikäteen vakuutusyhtiöstä.

Jos tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvaa liikennevakuutus, ei tapaturmavakuutus.

Vakuutuksesta korvattavat kulut

Vakuutus korvaa mm.

 • Lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sairaanhoitolaitoksessa (myös terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalan hoitopäivämaksut)
 • Lääkärin ko. tapaturmaan määräämät reseptilääkkeet.
 • Tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden hoitokustannukset (Huom. Purtaessa hampaalle aiheutuneita vahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta.)
 • Välttämättömät ja kohtuulliset matkakulut (oman auton käyttö 0,35 €/km)
 • Tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä, lääkärin määräämästä fysioterapiasta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi yhteensä 10 kerran hoitojakso.
 • Hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.
 • Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet.
 • Tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakulut.

Kuluja, joita vakuutuksesta ei korvata

 • Vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamia vahinkotapahtumia (esim. epileptikko kaatuu epilepsiakohtauksen vuoksi ja loukkaa polvensa tai henkilöllä on rakenteellinen taipumus polven sijoiltaanmenoon, mistä aiheutuu kaatuminen tai jokin vamma).
 • Puhe-, psyko-, ravitsemus- tai toimintaterapiaa, psykologista tai neuropsykologista terapiaa taikka muuta edellä mainittuihin verrattavaa terapiaa, tutkimusta tai hoitoa.
 • Kuntoutusta.
 • Kosmeettista hoitoa, tutkimusta, toimenpidettä tai leikkausta.
 • Purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuvaa vahinkoa, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.
 • Pysyviä lääkinnällisiä apuvälineitä.
 • Hyönteisen tai punkin puremasta tai pistosta aiheutuneita hoitokuluja.

Korvausten hakeminen

Korvauskäsittelyä varten If tarvitsee aina tapaturmailmoituksen vakuutuksenottajalta eli Janakkalan kunnalta.

Huoltaja hakee korvausta hänelle mahdollisesti aiheutuneista kuluista (esim. matkakulut) osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko > Julkisyhteisöjen tapaturmat.

Kulutositteet tulee toimittaa vain erikseen pyydettäessä. Suuremmista hoitokuluista voidaan hakea etukäteen maksusitoumusta. Kun se on myönnetty, lasku hoidosta lähtee suoraan Ifiin, eikä vakuutuksenottajan tai huoltajan tarvitse maksaa aiheutunutta kulua. Maksusitoumusta haetaan soittamalla numeroon 010 19 16 20 tai lähettämällä viesti osoitteeseen maksusitoumukset@if.fi.

Koulukuljetus tapaturmasta johtuen

Jos tapaturman takia tarvitaan koulukuljetusta, tarvittavasta koulukuljetuksesta tulee olla lääkärintodistus. Huoltaja täyttää koulukuljetushakemuksen ja toimittaa lääkärintodistuksen sivistystoimistoon kuljetussuunnittelijalle.

If yhteystiedot (henkilövahingot)

Sähköposti: personal@if.fi

Puhelin (arkisin 9-17): 010 191715

Korvaushakemus vakuutusyhtiö Fennia (ennen 1.1.2024 sattuneet tapaturmat)

https://lomake.fennia.fi/kunta_vakuutetut/

 • Valitse ilmoita tapaturmavahingon jatkokuluista (vaatii käsittelytunnuksen)
 • Korvaushakemukseen tarvitset
  • Vakuutusnumeron 8535928
  • Vakuutuksenottaja: Janakkalan kunta
  • Käsittelytunnus: Fennian lähettämä tapaturman tunnus

Ota yhteyttä

Nuorteva Sanna

palvelusihteeri
Sivistystoimen hallinto

oppilasasiat, nuorisopalvelut
Mallinkaisten leirikeskuksen varaukset

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Raunila Katja

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki
koululaisten iltapäivätoiminnan laskutus

Juttilantie 1, 14200 Turenki