Hyvä kouluarki koostuu laadukkaasta opetuksesta sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin huolehtimisesta. Myös oppilaiden osallisuus lisää kouluviihtyvyyttä. Kouluilla työskentelee opetushenkilökunnan lisäksi hyvinvoinnin ja terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän tehtävänään on omalta osaltaan tukea oppilaiden kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä.  

Säännöllisen koulunkäynnin tukemisen mallin tarkoitus on auttaa koulua ja kotia yhteistyössä turvaamaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja oppimista. Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat ja esteet voivat olla hämmentäviä. Syyt ovat usein moninaisia ja niitä voi olla hankala tunnistaa. Tilanteissa tarvitaan sekä koulun että kodin näkökulmien ja voimavarojen yhdistämistä. Yhteinen suunnitelma luo luottamusta yhteistyöhön. 

Kouluissamme panostetaan kiusaamisen ehkäisyyn ja tehokkaaseen puuttumiseen. Apuna tässä on kiusaamisen vastainen KiVa Koulu –toimenpideohjelma.