Lautakunnat

Päätöksenteolle ominaisia piirteitä ovat monivaiheisuus ja kokousmenettely. Päätettäväksi asia etenee tavallisesti viranhaltijavalmistelusta ja lautakuntakäsittelystä kunnanhallitukselle ja sen jälkeen tarvittaessa valtuuston lopulliseen päätöksentekoon. Suuri osa kunnan päätöksistä syntyy lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.

Janakkalan kunnassa toimii kahdeksan lautakuntaa. Tarkemmat tiedot lautakunnista näet vasemmalla olevasta navigaatiosta.