Toimielimet

Päätöksenteolle ominaisia piirteitä ovat monivaiheisuus ja kokousmenettely. Päätettäväksi asia etenee tavallisesti viranhaltijavalmistelusta ja lautakuntakäsittelystä kunnanhallitukselle ja sen jälkeen tarvittaessa valtuuston lopulliseen päätöksentekoon. Suuri osa kunnan päätöksistä syntyy lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.

Janakkalan kunnassa toimii viisi lautakuntaa. Tarkemmat tiedot lautakunnista  ja muista toimielimistä näet vasemmalla olevasta navigaatiosta.