Lautakunta on luottamushenkilöistä muodostettava toimielin, johon jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto.

Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen alaisuudessa pois lukien tarkastus- sekä keskusvaalilautakunta. Lupajaosto on teknisen lautakunnan alainen jaosto.