Lupajaosto on teknisen lautakunnan alainen toimielin, joka vastaa kunnan velvoitteeksi lainsäädännöllä osoitetuista rakennusvalvontaviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen sekä maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä.

Lupajaoston kokoonpano sekä esityslistat ja pöytäkirjat

Sähköiset esityslistat ja pöytäkirjat »