Janakkalan hallintoa ja taloutta valvoo toimivasta johdosta riippumaton tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Valvontajärjestelmää täydentää sisäinen valvonta, joka on osa hyvää johtamista.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

  • Seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista
  • Seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista
  • Tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
  • Huolehdittava, että kunnassa on tarvittavat voimavarat tilintarkastuksen suorittamiseen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla

Tehtävät on säädetty kuntalain 121 ja 125 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja esityslistat sekä pöytäkirjat

Jäsenet 

Sähköiset esityslistat ja pöytäkirjat