Jaoston tehtävänä on seurata tytäryhtiöiden ja liikelaitoksen toimintaa ja ottaa alustavasti kantaa kunnanhallituksen puolesta elinvoima- ja työllisyydenhoidon asioissa sekä ylläpitää strategista yhdenmukaisuutta emon ja kunnan eri tytäryhteisöjen välillä. Jaosto valmistelee omistajaohjausasioita ja seuraa konserniyhteisökokonaisuuden toimintaa sekä antaa alustavia kannanottoja omistajaohjaukseen liittyen.

  • Esittelijä: kunnanjohtaja
  • Sihteeri: elinvoimapäällikkö
  • Puheenjohtaja: Marko Ahtiainen
  • Varapuheenjohtaja: Reijo Löytynoja
  • Jäsenet: Merja Taponen, Marko Ahtiainen ja Reijo Löytynoja.
  • Henkilökohtaiset varajäsenet: Jouni Huusko, Jani Pimiä ja Eini Nurmi.

Esityslistat

Esityslista 4.3.2024
Esityslista 12.2.2024
Esityslista 16.4.2024

Pöytäkirjat

Pöytäkirja 4.3.2024
Pöytäkirja 12.2.2024