Oman elintapamuutoksen polku on julkaistu OmaHämeen sivuilla: Oman elintapamuutoksen polku (khshp.fi)

Palvelupolku on digitaalinen info asiakkaalle. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, tarjota ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys- ja liikuntapalveluiden yhteystietoja yhteen paikkaan ja näin parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua.

Palvelupolku on rakentunut osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Palvelupolkua ovat olleet työstämässä Kanta-Hämeen kuntien hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden edustajat.

Ammattilaiset voivat yhdessä asiakkaan kanssa tutustua polkuun ja löytää sieltä asiakkaalle sopivia ohjeita ja tuen muotoja koostettuna yhteen paikkaan.

Janakkalan kunnan edustajana ja polun yhteyshenkilönä toimii liikuntapäällikkö.

Jortikka Inkeri

Liikuntapäällikkö