Vanhempainillat:

 • 7. luokan vanhempainilta 20.9.2022, klo 18 (luokanvalvojat, kuraattori, erityisopettajat mukana)
 • 8. luokan vanhempainilta 16.11.2022, klo 18 (luokanvalvojat mukana)
 • 9. luokan vanhempainilta torstaina 10.11.2022, klo 18

Valokuvaus 18.-19.8.2022

(7. luokat) Mallinkaisten ryhmäytymispäivät 1.-2.9.2022

Rippikouluinfo 8. luokkalaisille

TET- ajankohdat:

 • 9. luokkien TET-viikot vko 43 (24.-28.10.2022) ja 44 (31.10.-4.11.2022)
 • 8. luokkien TET-viikot vko 16 (17.-21.4.2023) ja vko 17 (24.-28.4.2023)
 • 7. luokkien TET 26.1.2023 ja 27.1.2023

Itsenäisyysjuhla 5.12.2022

Joulujuhla 22.12.2022

Nou Hätä-starttaa 11.2.2023

Talviurheilupäivä vko 8

Pääsiäishartaus 6.4.2023

Taloustaito-kilpailu (päivitetään)

9.-luokkalaiset yrityskylässä:

 • 9A ja 9F – pe 21.4.2023
 • 9B ja 9D – pe 28.4.2023
 • 9C ja 9E – ti 2.5.2023

Munaralli nuorisotoimen kanssa, 7. luokat (päivitetään)

Helatorstai(vapaapäivä) 18.5.2023

Uusien seiskojen vanhempainilta 23.5.2023 klo 18 alkaen

9-Gaala 26.05.2023

Lukuvuoden viimeinen kouluviikko:

 • Seiskojen pelipäivä 29.05.2023
 • Kasien pelipäivä 30.05.2023
 • 7. luokat ekopäivä 31.5.2023
 • 8. luokat suopäivä 31.5.2023
 • 9. luokat pelipäivä 31.05.2023
 • Retkipäivä 1.6.2023
 • Kevätjuhla 03.06.2023

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta oman valvontaluokkansa kohdalla. Luokanvalvoja tutustuu luokkansa oppilaisiin ja hoitaa heidän asioitaan luottamuksellisesti. Luokanvalvoja on myös ensisijainen yhteyshenkilö valvontaluokkansa oppilaiden vanhempien ja koulun välillä.
Luokanvalvojan tuokio/tunti pidetään joka viikko, jolloin jaetaan tarvittavaa informaatiota, sovitaan luokan yhteisistä asioista, jne.
Luokanvalvoja järjestää vanhempaintapaamisia parhaaksi katsomallaan tavalla. Luokanvalvojat ovat tarpeen mukaan tavattavissa vanhempainilloissa.

7A Minna Mustasilta
7B Vilma Halonen
7C Vesa-Matti Seppälä
7D Jani Tanttu
7E Anna Alatalo
7E Jenni Lukana-Suikki

8A Matleena Jaakonsaari
8B Ari Kinnunen
8C Jari-Petteri Kautto
8D Mari Raiskio
8E Rita Lundström
8F Susanna Jantunen

9A Johanna Franssi
9B Marja Jantunen
9C Emilia Mennala
9D Emil Artjoki
9E Ilkka Vuojala
9F Enni Lainesalo

Oppilasmäärät vuosiluokittain:

7.lk. 123
8.lk. 117
9.lk. 133

Yhteensä 373 oppilasta

Lukuvuoden opintojaksot:

 • 1. jakso 10.08.2022-30.09.2022
 • 2. jakso 03.10.2022-29.11.2022
 • 3. jakso 30.11.2022-07.02.2023
 • 4. jakso 08.02.2023-06.04.2023
 • 5. jakso 11.04.2023-03.06.2023

Lukuvuoden työpäivien määrä on 188

Oppitunnit:

 • 1. tunti 8.00 – 9.15
 • 2. tunti 9.30 – 10.45
 • 3. tunti 10.55 – 12.30 tai 11.15 – 12.30
 • 4. tunti 12.45 – 14.00
 • 5. tunti 14.15 – 15.30

Ruokailut:

 • I ruokavuoro 10.45 – 11.15
 • II ruokavuoro 11.35 – 11.55
 • III ruokavuoro 12.15 – 12.45

Koulutyön onnistumisen edellytys on kodin ja koulun yhteisnäkemys kasvatus- ja oppimistavoitteista. Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta niissä tilanteissa, kun oppilas on kouluyhteisön jäsenenä. Koulun henkilökunta pyrkii toimimaan huoltajien kanssa yhteistyössä niin, että huoltajat voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteisen kasvatusvastuun tavoitteena on edistää koulussa oppilaan:

 • oppimisedellytyksiä
 • turvallisuutta
 • hyvinvointia

Vanhemmat huolehtivat, että oppilaat eivät ole aiheetta poissa koulusta.
Sairastapauksissa koulu toivoo vanhempien ilmoittavan poissaolosta mahdollisimman pian.
Yhteyshenkilönä on luokanvalvoja.

Oppilaan ollessa koepäivänä sairauden takia poissa koulusta, on siitä erikseen ilmoitettava
asianomaiselle opettajalle.

Poissaolot vaikuttavat myös arviointiin. Merkittävä määrä poissaoloja johtaa kurssin hylkäämiseen.

Säännöllisen koulunkäynnin tukemisen ja turvaamisen malli

Koululaisen hyvinvointi ja terveys

Lomien anominen:
Koulun toivomus olisi, että perheen lomamatkat ajoittuisivat koulun loma-aikoihin. Jos kuitenkin oppilas tarvitsee lomaa koulutyöstä, anotaan lomaa seuraavasti:

1) Loma pitää anoa viimeistään viikkoa ennen loman alkamista. Muussa tapauksessa lomaa ei myönnetä. Liian lähellä lomaa palautetut anomukset eivät ehdi käydä tarpeellista prosessia läpi eikä rehtori ole joka päivä paikalla myöntämässä lomaa.

2) Luokanvalvoja myöntää 3 pv ja sen alle kestävät lomat.

3) Yli kolme päivää kestävät lomat anotaan rehtorilta.

4) Loma-anomus täytetään Wilmassa

5) Oppilas kerää opettajilta loma-ajan tehtävät, jotka pitää olla tehtynä, kun hän palaa lomalta kouluun.

Selvitys loma-ajan tehtävistä

Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä tavalla sekä kannustaa häntä opinnoissaan.

Oppilasta arvioidaan koko lukuvuoden ajan kaikissa koulun vuorovaikutustilanteissa
jatkuvan seurannan sekä koetulosten ja muiden suoritusten perusteella.

Arvosanojen antaminen perustuu opetussuunnitelmassa päätettyihin tavoitteisiin. Arvioinnin pohjana ovat koulun omalle toiminnalleen asettamat päämäärät ja kunkin oppiaineen edellyttämät tiedot ja taidot sekä oppilaan edistyminen niissä.

Turengin Yhteiskoulussa oppilaalle annetaan syyslukukauden päätteeksi väliarviointi Wilmaan, keväällä lukuvuositodistus. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan koko lukuvuoden suoritukset.

Valinnaisaineet arvostellaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty).

Kahden vuosiviikkotunnin aineet numerolla ja yhden vuosiviikkotunnin aineet suoritusmerkinnällä. Valinnaisaineen hylätty suoritus vastaa heikkoa (4) arvosanaa oppilaan luokalta siirtoa ratkaistaessa.

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetus-
suunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Jos oppilaalla on yhdessä oppiaineessa hylätty suoritus, voi hän erillisessä kokeessa
(ehtolaiskokeessa) osoittaa oppiaineen hyväksyttävää osaamista ja näin hän siirtyy seuraavalle luokalle.

Päättöarviointi suoritetaan annettujen valtakunnallisten kriteerien perusteella. Yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin perusteet on mainittu koulun opetussuunnitelmassa.

Järjestyssäännöt ovat koulun sivuilta luettavissa syyslukukauden alussa. Huoltajan toivotaan yhdessä oppilaan kanssa tutustuvan niihin ja tarvittaessa kertailevan niitä.

Turengin yhteiskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Perusajatuksenamme on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan.

KOULUMATKAT

 1. Koulumatkoilla, myös kouluaikana koulun ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla ja retkillä noudatan koulun järjestyssääntöjä sekä liikennesääntöjä.
 2. Kulkuneuvot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille. Ne eivät saa häiritä pelastus- ja huoltoliikennettä. Polkupyörät jätetään Koulutien puolelle ja mopot, skootterit, mopoautot, jne. niille varatulle parkkipaikalle.

KÄYTTÄYTYMINEN

 1. Opettaja määrää luokassa ja tottelen muutenkin koulun kaikkia aikuisia.
 2. Kouluaikana käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti.
 3. Saavun ajoissa oppitunneille tarpeelliset työvälineet mukanani sekä annetut tehtävät tehtyinä.
 4. Kännykkä pidetään äänettömällä tai suljettuna oppitunneilla ja sitä säilytetään joko repussa tai taskussa. Kännykkää saa käyttää opettajan erillisellä luvalla esimerkiksi tiedonhankintaan. Opettaja voi takavarikoida kännykän lopputunnin ajaksi ja rehtori koulupäivän ajaksi. Kokeiden ajaksi opettaja kerää sekä kännykät että älykellot oppilailta pois. Kokeen päätyttyä ne annetaan takaisin.
 5. Pidän huolta omien tavaroideni lisäksi toisten ja koulun tarvikkeista ja korvaan aiheuttamani vahingot.
 6. Käytän oppitunneilla vain tarpeellisia tarvikkeita. Opettaja voi harkintansa mukaan takavarikoida häiriötä aiheuttavat tavarani loppupäivän ajaksi. Koulu ei korvaa omia, koulupäivänä tarpeettomia tavaroitani.
 7. Ulkovaatteita eikä päähineitä käytetä oppitunneilla eikä koulun ruokalassa. Päähine tulee riisua ja jättää naulakkoon ennen ruokalaan tulemista.
 8. En tule kouluun päihteiden vaikutuksen alaisena tai krapulassa. En käytä tai pidä mukanani päihteitä tai niihin verrattavia tuotteita (esim. sähkötupakka, nuuska) koulupäivän aikana.
 9. En käytä energiajuomia koulupäivän aikana. Opettajalla on oikeus takavarikoida juomat.
 10. Oppituntien aikana syöminen ja juomien nauttiminen on kielletty (pois lukien kotitalous). 5. tunnilla voi syödä eväitä opettajan luvalla.
 11. Pysyttelen koulupäivän aikana koulualueella. Saan poistua koulualueelta vain rehtorin tai opettajan luvalla. Parkkipaikat eivät kuulu välituntialueeseen.
 12. Kaikenlainen tehtävien, esitelmien, jne. plagiointi on kielletty. Plagiointi on verrattavissa lunttaamiseen ja se vaikuttaa oppiaineen arviointiin.
 13. Kiroiluun puututaan aktiivisesti, Wilmaan tulee tarvittaessa huono käytös -merkintä.

SEURAAMUKSET RIKKEISTÄ

Perusopetuslain mukaisesti:

 1. Häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
 2. Opettaja pyrkii keskustelemalla ohjaamaan oppilasta sopivaan käytökseen. Rehtori tai opettaja voi määrätä harkinnan mukaan kasvatuskeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa.
 3. Rehtorilla on oikeus evätä oppilaalta koulupäivä huonon tai vaarallisen käytöksen takia. Uusien ohjeiden mukaan rehtorilla on oikeus evätä myös seuraava koulupäivä, jos tilanne sitä vaatii.
 4. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Sivistyslautakunta voi rehtorin esityksestä erottaa oppilaan vähintään yhdeksi päiväksi tai enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 5. Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi suorittamaan näitä tehtäviä.
 6. Jälki-istuntoja voidaan käyttää myös erilaisten työtehtävien suorittamiseen.
 7. Tehtävien, esitelmien, jne. plagiointi tai kokeissa lunttaaminen johtavat suorituksen hylkäämiseen ja käytösnumeron alentamiseen sekä kasvatuskeskusteluun.

Mika Saarinen, rehtori

Turengin yhteiskoulu

 • Oppilaiden tulee huolehtia kouluun tuomistaan tavaroista.
 • Toisten omaisuutta on kunnioitettava.
 • Kouluun tuodaan vain koulutyössä päivän aikana tarvittavat välineet. Kouluun ei pidä tuoda arvoesineitä. Taskuihin ja reppuun ei pidä jättää mitään arvokasta.
 • Pääosassa koulua on videokameravalvonta, mutta kaikkia tiloja ei pystytä valvomaan.
 • Koulun kiinteistössä tapahtuneet / epäillyt varkaudet ja näpistykset tulee aina ilmoittaa sekä rehtorille että poliisille.
 • Näpistys on asianomistajarikos, jossa asianomistajan (henkilö jonka omaisuutta on näpistetty) tulee tehdä rikosilmoitus.
 • Korvausvastuu määräytyy rikostutkinnan perusteella. Koululla ei ole mitään automaattista korvausvastuuta.