Janakkalan kouluverkosto on laaja ja monimuotoinen. Alakouluja on yhdeksän ja yläkouluja kaksi. Lukion toimipisteet toimivat yläkoulujen kanssa samoissa rakennuksissa. Pienimmässä koulussa opiskelee reilut 20 oppilasta ja suurimmassa lähes 500 oppilasta.

Oppilasennuste 2023