Janakkalan kouluverkosto on laaja ja monimuotoinen. Alakouluja on yhdeksän ja yläkouluja kaksi. Lukion toimipisteet toimivat yläkoulujen kanssa samoissa rakennuksissa. Pienimmässä koulussa opiskelee reilut 20 oppilasta ja suurimmassa lähes 500 oppilasta.