Yleiskaava on kunnan laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaavoituksesta Janakkalassa vastaa teknisen toimialan maankäytön tulosalue. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Rantayleiskaavat

Rantayleiskaavojen alueilla on voimassa lukuisia ranta-asemakaavoja, jotka ovat voimassa rantayleiskaavojen asemasta.

Osayleiskaavat

Tanner Sonja

yleiskaavasuunnittelija
Maankäyttö

Lomalla 21.6.-22.7.