Läntisen rantayleiskaavan kaavaselostus

Taulukot

Taulukko 1: Muinaismuisto- ja rakennuskulttuurikohteet

Taulukko 2: Mitoitus

Taulukko 3: Sulkeutuneisuus

Taulukko 4: Pinta-alat

Taulukko 5: Rantaviivapituus

Taulukko 6: Uudet rakennuspaikat

Kartta 8: Rantayleiskaavalla ratkaistavat rakennuspaikat

Kaavamääräykset ja -kartat

Kaavamääräykset

Kartta 9.1: Ojajärvi, Leipijärvi, Hyvälammi, Kesijärvi

Kartta 9.2: Valajärvi, Nulppilammi, Likolammi, Mustalammi, Nielulammi, Valkealammi, Huistilammi

Kartta 9.3: Kahilammi, Haapajärvi, Rehakka, Renkajoki, Hyvikkälänjoki, Tytynlammi, Valkealammi, osa Tuulensuunjoesta

Kartta 9.4: Lähdelammi, Jokilanjoki, Suojärvi, Koskenjoki, Viralanjärvi, Kuuslammi

Kartta 9.5: Alasjärvi, Sokslammi, Toivanjoki

Kartta 9.6: Tervajoki, Asikonmeri, Ilmusjärvi, Puujoki, Rahitunlammi

Kartta 9.7: Joutjärvi, osa Tuulensuunjoesta, Kernaalanjärvi

Kartta 9.8: Kuotolanjärvi, Räikälänjoki, Hiidenjoki