Opiskeluhuolto

Janakkalan lukion opiskelijahuollon tavoitteena on opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Opiskelijoiden osallisuutta tuetaan työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä. Opiskeluhuolto on tärkeä osa lukion toimintaa, se kuuluu kaikille lukioyhteisössä toimiville ja opiskeluhuoltopalveluista vastaaville.

Opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmät löydät Suunnitelmat-alasivulta.

 

Ohjaus

Ohjauksen tarkoitus Janakkalan lukiossa on tukea opiskelijan lukio-opintojen etenemistä sekä lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamista, kehittää opiskelijan tietoja ja valmiuksia pohtia ja tehdä jatko-opintoja, ammatillista uraa ja elämänpolkua koskevia päätöksiä sekä tarjota opiskelijalle aineksia itsetuntemuksen kehittymiseen.

 

Tukiopetus

Opiskelijan on mahdollista saada tukiopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta annetaan pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opettaja sopii opiskelijan kanssa tukiopetuksen järjestelyistä. Tukiopetus pidetään yleensä oppituntien ulkopuolella.

 

Erityisopettaja

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita testataan tarvittaessa Niilo Mäki Instituutin lukitestillä. Opiskelijan, jolla on todettu lukivaikeus tai diagnosoitu muu oppimisvaikeus, on mahdollista saada tukea opiskeluun lukion erityisopettajalta. Erityisopettaja suunnittelee ja toteuttaa tukitoimet yhteistyössä aineenopettajien kanssa.

 

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hän valvoo ja edistää koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yksilöllisessä opiskeluhuollossa kouluterveydenhoitaja seuraa, arvioi ja edistää oppilaan hyvinvointia ja terveyttä. Hän osallistuu myös oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa.

 

Kuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä koulunkäyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa: käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat, opiskelijan perheessä ilmenevät ongelmat, tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmat.

 

Psykologi

Nuorten psykologi auttaa psyykkiseen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa. Nuorten psykologi palvelee 13-19 -vuotiaita. Psykologin vastaanotolle voi hakeutua omasta aloitteesta tai toisen työntekijän ohjaamana. Opiskelija tai huoltaja varaa ajan psykologin puhelinnumerosta ajanvarausaikana. Vastaanotto on Turengin terveysasemalla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja Tervakosken terveysasemalla torstaisin.

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Ryhmänohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan arjessa ja keskeinen henkilö kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Huoltajille pidetään jokaisella vuosikurssilla kohdennettu vanhempainilta, jossa yhteistyössä opettajakunnan ja opskelijakunnan kanssa käydään läpi lukioon, lukiovuoteen ja kyseiseen vuosikurssiin liittyviä asioita. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään 1. jakson arvioinnin jälkeen. Kolmannen vuosikurssin vanhempainilta pidetään marraskuussa ja toisen vuosikurssin vanhempainilta huhtikuussa.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintomenestystä ja opintojen etenemistä Wilmassa. Wilma toimii keskeisenä yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä. Tärkeät ja ajankohtaiset tiedotteet (mm. viikkotiedote) julkaistaan Wilmassa. Lisäksi lukion virallisella Facebook-sivulla julkaistaan opiskeluun ja lukio-opintoihin liittyviä asioita.

Lukion verkkosivuilta löytyy kattavasti Janakkalan lukioon, lukio-opintoihin ja opiskeluun liittyvää sisältöä.

Hallikainen Merja

Kouluterveydenhoitaja
Tervakosken yläaste ja lukio. Koululla ma – ti ja to – pe. Avoin vastaanotto klo 9.00-10.00.
Varatien koulu. Viralan koululla ja Vähikkälän koululla kerran kuukaudessa erillisen kotiin jaetun aikataulun mukaan.
Puh. 019 758 0725

Heimonen Eija

Kouluterveydenhoitaja
Turengin yhteiskoulu ja Janakkalan lukio, Turengin toimipiste. Koululla koko viikon. Avoin vastaanotto klo 9.15 – 9.30 ja 10.45 – 11.30.
Puh. 03 680 1613

Sailio Reija

Koulukuraattori. Toimipisteet: Tervakosken yhteiskoulu, Janakkalan lukion Tervakosken toimipiste, Leppäkosken, Tarinmaan ja Tervakosken koulun luokat 5-6, Haukankallion koulu luokat 5-9 ja Varatien luokat, Vähikkälän koulu, Kiipulan ammattiopisto
Koulukuraattori auttaa oppilaita/opiskelijoita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Heimolantie 2

12400 Tervakoski 

Puh. 019 7580836
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta

Kukkonen Teija

Vastaava koulukuraattori. Toimipisteet: Heinäjoen koulu, Turengin koulun luokat 5-6, Turengin yhteiskoulu, Janakkalan lukion Turengin toimipiste, Kiipulan ammattiopisto
Koulukuraattori auttaa oppilaita/opiskelijoita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Lukiotie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1602
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta