Lukion opinto-ohjauksessa käsitellään mm. lukio-opintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Päävastuu opinto-ohjauksesta on opinto-ohjaajalla.

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä ainakin seuraavissa asioissa:

  • lukio-opintojen suunnittelu, suorittaminen ja eteneminen
  • ylioppilaskirjoitukset
  • tulevaisuuden suunnitelmat
  • opiskeluun liittyvät haasteet ja vaikeudet
  • Ajan opinto-ohjaajalle voi varata wilmassa tai ajanvarausjärjestelmästä.

Ohjeita opiskelijalle

Opintojen etenemisen tarkastaminen

Opiskelijan velvollisuus on seurata omien kurssien/opintojaksojen suorituksia ja kurssi/opintopisteiden kertymistä.

Pystyt tekemään sen wilman selainversiolla (ei puhelimen appilla).

Wilman välilehtehdellä opinnot näkyy kaikki kurssisuorituksesi ja mahdolliset P-merkinnät- P-merkintä tarkoittaa, että kurssisuoritus on jäänyt puutteelliseksi. P-merkinnän saatuasi ole heti yhteydessä kyseisen kurssin opettajaan. Voit täydentää kurssia P-merkinnän saatuasi seuraavan jakson ajan.

Kurssi-/opintopistekertymääsi voit seurata välilehdeltä opinnot kohdasta yhteenveto. Yhteenvedossa ei näy kursseja, joista olet saanut P-merkinnän tai K-merkinnän (K=kesken jäänyt kurssi).

Apua opintojen etenemisen tarkastamiseen ja opintojen suunnitteluun saat opinto-ohjaajalta.

Tärkeää tietoa abiturienteille