Suunnitelmat

Opetussuunnitelmassa määritellään Janakkalan lukion kasvatus- ja opetustyön perusteet.

Lukuvuosisuunnitelma on lukuvuosikohtainen suunnitelma opetuksen käytännön järjestämisestä ja järjestelyistä Janakkalan lukiossa. Lukuvuosisuunnitelma on laaditaan opetussuunnitelman pohjalta.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa määritellään Janakkalan lukion opiskeluhuollon tavoitteet, keskeiset periaatteet ja työnjako.

Ohjaussuunnitelmassa määritellään ja kuvataan kootusti ohjauksen toteutuksen pääpiirteet Janakkalan lukiossa. Ohjaussuunnitelma tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään lukuvuosittain. Ohjaussuunnitelman vastuuhenkilö on lukion opinto-ohjaaja.

Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitoksilla on tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen Janakkalan lukion tasa-arvotilanteesta sekä suunnitelmat tarpeellisistä toimenpiteistä tasa-arvon kehittämiseksi.