Opetussuunnitelmassa määritellään Janakkalan lukion kasvatus- ja opetustyön perusteet.

Lukuvuosisuunnitelma on lukuvuosikohtainen suunnitelma opetuksen käytännön järjestämisestä ja järjestelyistä Janakkalan lukiossa. Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman pohjalta.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa määritellään Janakkalan lukion opiskeluhuollon tavoitteet, keskeiset periaatteet ja työnjako.

Ohjaussuunnitelmassa määritellään ja kuvataan kootusti ohjauksen toteutuksen pääpiirteet Janakkalan lukiossa. Ohjaussuunnitelma tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään lukuvuosittain. Ohjaussuunnitelman vastuuhenkilö on lukion opinto-ohjaaja.

Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitoksilla on tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen Janakkalan lukion tasa-arvotilanteesta sekä suunnitelmat tarpeellisista toimenpiteistä tasa-arvon kehittämiseksi.

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (LL21 § 1268/2013)). Opetuksen järjestäjän tulee taata sekä opiskelijoiden että henkilökunnan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus kaikissa tilanteissa. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa lukion toimintakulttuuria, ja se tulee ottaa huomioon lukion toiminnassa.