Varatien koulu

Varatien koulu on Janakkalan kunnan koulu, joka toimii Varatien lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikön yhteydessä. Lastensuojeluyksikköön sijoitetaan 11-17- vuotiaita nuoria, joilla on neuropsykiatrista oireilua/diagnoosi, vakavaa lastenpsykiatrista oireilua, kehitysviivästymä tai lievä kehitysvamma. Koulunkäynnin suuret haasteet voivat olla myös yksi sijoituksen peruste.

Varatien koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa molemmissa on erityisluokanopettaja, luokkakohtainen koulunkäynninohjaaja sekä tarvittavat oppilaan henkilökohtaiset ohjaajat. Koulun oppilaat ovat erityisen tuen piirissä (HOJKS), ja opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. 

Varatiellä opetus- ja kasvatustyö perustuu tiimiajatteluun, hyvään oppilastuntemukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön osaston johdon, omaohjaajien, kotien, sosiaalityöntekijöiden sekä mahdollisesti hoitavan lääkärin kesken. Koulun turvallinen ja ennakoitava arki, rajat ja tutut aikuiset sekä sopiva vaatimustaso ovat oleellisia nuoren kuntoutumisessa. Toimintaamme ohjaa vahva vuorovaikutuksellinen näkemys ja oppilaan aito kohtaaminen. Autamme oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja näin voimaantumaan oppijana.  

Tavoitteenamme on, että jokainen Varatien koulun oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen ja löytää hänelle parhaan mahdollisen toisen asteen opiskelupaikan.

Varatien koulu

Henkilökunta:

Sisko Huotari
rehtori 050 5090620

Pasi Luukkainen
apulaisjohtaja, erityisluokanopettaja 040 5835724

Niko Partanen
erityisluokanopettaja 050 3783161

Koulunkäynninohjaajat:
Tiia Okkonen, Mirka Tiihonen, Heidi Lahtinen
Paperintekijäntie 8

12400 Tervakoski