Toiminta-ajatus

Pyrimme huomioimaan kaikki oppilaat ja antamaan heille perusvalmiuksia sekä tietoja ja taitoja jatko- opintoja ja elämää varten. Pidämme Vähikkälän koulun vahvuutena maaseutuympäristö sekä sieltä ammennettavia virikkeitä ja yhteistyötä vanhempien kanssa.

Opetusta rikastuttavat ja monipuolistavat:

 • LUONTOLÄHEISYYS, LIIKUNNALLISUUS JA KULTTUURIPAINOTTEISUUS
 • ELÄMYSTEN JA KOKEMUSTEN AVULLA OPPIMINEN.

Koulutyöskentelyssä painotamme:

 • OMATOIMISUUTTA, YHTEISTYÖKYKYÄ JA TOISTEN ARVOSTAMISTA

Pyrkimyksiämme tukevat ja virikkeitä antavat myös kyläyhteisömme vilkas ja monipuolinen seura- ja harrastustoiminta.

“VIIHDYN VÄHIKKÄLÄN VÄLJÄMÄSSÄ “

Vähikkälän koulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain (628/1998) määräämät oppilaan velvollisuudet:

 • Oppilaan tulee osallistua opetukseen.
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Yhdessä eläminen

 • Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti.
 • Autan toisia tarvittaessa.
 • Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella.
 • Käytän sanoja kiitos ja anteeksi sekä tervehdin toisia.

Koulussa toimiminen

 • Arvostan omaa ja toisen työtä.
 • Kuuntelen keskittyneesti ohjeita ja opetusta.
 • Annan työskentelyrauhan.
 • Liikun koulun sisätiloissa rauhallisesti ja äänenkäyttöni on kohtuullista.
 • Välitunnilla pelaan ja leikin niin, että kaikilla on mukavaa
 • Noudatan hyviä tapoja myös ruokailussa.
 • Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet.
 • Huolehdin, etten tuo kouluun vaaralliseksi luokiteltuja esineitä.

Ympäristö ja omaisuus

 • Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.
 • Käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta.
 • Pidän huolta koulutarvikkeista.
 • Kunnioitan toisen omaisuutta.
 • Käytän puhelinta ja muita omia laitteita vain opettajan ohjeen mukaan.

Vastuu

 • Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset.
 • Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni.
 • Otan vastuun itsestä ja muista.

Käytännöllisenä apuna ongelmatilanteiden ratkaisemisessa on Versosovittelu ja Kivakoulu- menetelmä. Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksissa mainittuja kurinpitotoimia.

Reilun pelin säännöt.
Vähikkälän koulussa huolehditaan toisista.