Saarinen Mika

Turengin yhteiskoulun ja Aavan koulun rehtori

Harju Soile

koulusihteeri
Aavan koulu, Janakkalan lukio, Turengin yhteiskoulu, Yläkoulut
Turenki

Opettajat
Puh. 03 6801606
etunimi.sukunimi@edu.janakkala.fi
Soittopyynnön voi jättää joko puhelimitse tai Wilma -viestillä. Soittoajat välitunneilla:
1. välitunti 9.15 – 9.30
2. välitunti 10.45 – 10.55/11.00/11.15
3. välitunti 12.30 – 12.45
4. välitunti 14.00 – 14.15

Opettajat:

Ailio Hanna, erityisluokanopettaja, pienluokka
Alatalo Anna, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, S2-oppiaineen opettaja
Artjoki Emil, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Franssi Johanna, ruotsin ja saksan kielen lehtori
Halonen Vilma, ruotsin ja englannin kielen lehtori
Itäsalo Olli, käsityön opettaja
Jaakonsaari Matleena, kotitalouden lehtori, apulaisrehtori
Jantunen Marja, kotitalouden opettaja
Jantunen Susanna, biologian ja maantiedon lehtori
Juurijoki Mika, matematiikan lehtori
Järvenpää Jutta, uskonnon lehtori
Kaipiainen Pirjo, englannin ja ruotsin kielen lehtori
Kautto Jari-Petteri, matemaattisten aineiden lehtori
Kinnunen Ari, matemaattisten aineiden lehtori
Kinnunen Juha, erityisopettaja
Lainesalo Enni, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Lehto Päivi, erityisopettaja, Luotsaava lukio-hanke
Lehtovaara Noora, matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori
Lukana-Suikki Jenni, biologian ja maantiedon lehtori
Lundström Rita, englannin ja ranskan lehtori
Luukkainen Sanniella, oppilaanohjauksen lehtori (B, D, E ja F-luokat)
Lähteinen Johanna, englannin ja venäjän kielen lehtori Virkavapaalla
Löyttyniemi Ilkka, erityisopettaja
Mennala Emilia, liikunnan lehtori
Mustasilta Minna, musiikin lehtori
Niemi Emma-Liisa, S2-opettaja
Parta Esa, teknisen työn lehtori
Peltonen Leena, oppilaanohjauksen (opo 7A,7C,8A,8C,9A,9C) ja terveystiedon lehtori (yk ja lukio)
Puolimatka Dani, ortodoksisen uskonnon opettaja
Raiskio Mari, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Rautio Natalia, venäjän kielen opettaja
Rossi Pihla, biologian ja maantieteen lehtori
Seppälä Vesa-Matti, liikunnan lehtori
Smolander Jenna, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Suvanto Miika, matematiikan lehtori
Tanttu Jani, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Valjakka Anne, uskonnon ja filosofian lehtori
Vuojala Ilkka, kuvataiteen lehtori

Kouluohjaajat:

Harju Elina, kouluohjaaja
Klemetti Sari, kouluohjaaja
Koivula Lea, kouluohjaaja
Kyubwa Ghislaine, kouluohjaaja
Rautio Natalia, kouluohjaaja
Sopenperä Eeva-Stiina, kouluohjaaja

Mustiala Jonna, terveydenhoitaja
Kukkonen Teija, vastaava koulukuraattori
Norokallio Kai, vahtimestari
Holmqvist Teemu, kiinteistön huoltomies