Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelmaan on kirjattu kuntaorganisaation osallistamisen muodot ja periaatteet.

Osallisuusohjelmaan.

Elinvoimaohjelma

Janakkalan elinvoimaohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma sisältää kunnan näkökulmasta keskeisimmät kaavoitus- ja kehittämishankkeet sekä maapoliittiset toimenpiteet vuosille 2022-2025. Kaavoitusohjelma 2022-2025 on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.12.2021 § 523