Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelmaan on kirjattu kuntaorganisaation osallistamisen muodot ja periaatteet.

Osallisuusohjelmaan.

Elinvoimaohjelma

Janakkalan elinvoimaohjelma 2024-2025.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma sisältää kunnan näkökulmasta keskeisimmät kaavoitus- ja kehittämishankkeet sekä maapoliittiset toimenpiteet vuosille 2022-2025. Kaavoitusohjelma 2022-2025 on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.12.2021 § 523

Maapoliittinen ohjelma

Janakkalan kunnan maapoliittinen ohjelma on laadittu ensimmäisen kerran kunnassamme vuonna 2023. Maapoliittisessa ohjelmassa avataan maapolitiikan tavoitteet sekä keskeisimmät maapolitikan keinot. Maapoliittinen ohjelma antaa parhaan käsityksen kuntamme maapolitiikan nykytilasta, sekä siitä mitkä seikat ohjaavat maapoliittista päätöksentekoa ja mitä keinoja kunnalla maapolitiikan toteuttamiseen on.