Ilvesmaskotti tapahtumassa.

Yksi Janakkalan strategian päätavoitteista on, että ”Janakkala on yhteisöllinen ja yritteliäs kunta, jonka kehittämiseen kaikki osallistuvat.” Osallisuus on olennainen osa kunnan toimintaa sen kaikilla tasoilla.

Osallisuusohjelmaan on kirjattu kuntaorganisaation osallistamisen muodot ja periaatteet. Konkreettisia toimia on listattu alle. Kunnanvaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman kokouksessaan 20.5.2019. Ohjelma tuli voimaan 1.6.2019 lukien ja se on strategian osalta päivitetty 2022. 

Osallistumisen paikkoja

KuiSiistii! -talkoot ja kirppis
Kumppanuuspöydät