Piirrettyjä Janakkalan kuntamaskotti-ilveksiä pyöreän pöydän ääressä.

Kumppanuuspöytä on toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta (asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, kylien edustajat tms. ryhmä, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Parhaimmillaan kumppanuuspöydän osallistujat taustatahoineen lähtevät toimimaan kumppanuuspöydän tavoitteen eteen yhdessä sovittujen steppien mukaisesti.

Osa asioista on mahdollista toteuttaa nopeastikin, kun oikeat henkilöt tapaavat. Isommat asiat voivat vaatia laajaakin jatkotyötä ja kunnan päätöksiä.

Kumppanuuspöytä on pääsääntöisesti kunnan isännöimä, mutta kunnan edustaja/t työskentelevät pöydässä saman arvoisena kuin kaikki muutkin osallistujat,

Kumppanuuspöydällä ei ole päätöselinten toimivaltaa, mutta tarvittaessa sen lopputuloksia voidaan viedä päätöksentekoon.

Janakkalassa kumppanuuspöytä on yksi yhteiskehittämisen työvälineistä. Kumppanuuspöydän toiminta on aitoa vuorovaikutusta ja osallisuutta, keskustelua ja kuulluksi tulemista.

Tehdessäsi ehdotusta, huomioithan että kumppanuspöytään sopivat aiheet, jotka eivät ole yksin kunnan ratkaistavissa, vaan joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan eri osapuolia ja asukkaita.

Näin toimii kumppanuuspöytä.

Ehdota aihetta kumppanuuspöytätyöskentelyyn