Teknisen toimen organisaatiokaavio. Teknisen lautakunnan alaisuudessa teknistä toimea johtaa tekninen johtaja. Tulosalueita ovat talous- ja hallintopalvelut, maankäyttö, tilapalvelut, aluepalvelut, maaseutu- ja kyläpalvelut, maaseutupalveluyksikkö, liikuntapalvelut sekä ateria- ja puhtauspalvelut.

Harri Vierikka

tekninen johtaja
Teknisen toimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Vesala Tiina

talous- ja hallintopäällikkö
Teknisen toimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nostaja Kari

Kehittämispäällikkö / Tekninen toimi
Teknisen toimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Pirinen Tiina

hallinnon ja liikunnan suunnittelija
Liikunta

Hallinnon ja liikunnan suunnittelija

Juttilantie 1, 14200 Turenki