Taajamien lisäksi Janakkalassa rakennetaan paljon lukuisiin elinvoimaisiin kyliin. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla, joille on muodostunut taaja rakennuskanta tai joilla on rakentamispainetta, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu ennen normaalia rakennuslupamenettelyä. Suunnittelutarveratkaisussa selvitetään, voiko hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa siten, että maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetetut erityiset edellytykset täyttyvät.

Kunnan omistamille haja-asutusalueen myytävänä oleville tonteille on jo tehty suunnittelutarveratkaisut ja tontit tietoineen löytyvät karttapalvelumme kautta:

Sipiläntie 54, Leppäkoski, Janakkala
pinta-ala n. 5800 m²
rakennusoikeus 406 m²
hinta 34.800 €

Sipiläntie 64, Leppäkoski, Janakkala
pinta-ala n. 6240 m²
rakennusoikeus 437 m²
hinta 37.440 €

Tingerhanantie 22, Lanteenummi, Janakkala
pinta-ala n. 5862 m²
rakennusoikeus 410 m²
hinta 35.172 €

Tingerhanantie 25, lanteennummi, Janakkala
pinta-ala n. 7209 m²
rakennusoikeus 500 m²
hinta 43.254 €

Yksityiset myytävät rakennuspaikat ja talot.