Yhteistyö kehittyy, laajenee ja syvenee: maakunta, seutu ja kunnat

Toimenpiteet Janakkalassa

 • Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat, kyläyhdistykset jne.)
 • Kannustetaan yhdistyksiä yhteistyöhön lajeja/toimintaa ja maantiedettä risteyttäen.
 • Kutsutaan yhdistykset mukaan kunnan tapahtumien toteuttamiseen (mm. Kevätkarkelot, Tervakosken eloilta, Laurinmäen tapahtumat).
 • Lisätään kuntarajat ylittävää yhteistyötä: yhteiskoulutukset, yhteisjoukkueet, yhteistreenit.
 • Järvitärskyt, Vanajavesikeskus järjestää vuosittain vesiensuojeluyhdistyksille.
 • Kaikki alle 18-vuotiaiden harrastuksiin käytettävät ovat maksuttomia liikuntatilojen tapaan.
 • Tehdään Lapsiystävällinen kunta –toimenpidesuunnitelma ja toteutus yhdessä yhdistysten kanssa.
 • Kysytään yhdistysten kiinnostusta yhteiskoulutuksiin, EA, hygieniapassi, järjestyksenvalvoja

Eri yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat löytävät toisensa yhteisten tavoitteiden pohjalta

Toimenpiteet Janakkalassa

 • Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat, kyläyhdistykset jne.)
 • Lisätään seurojen keskinäistä yhteistyötä, mm. yhdessä järjestettyjä tapahtumia ja leirejä.
 • Lisätään kylien välistä yhteistyötä ja etsitään muille yhdistyksille mahdollisuuksia tuoda toimintaansa myös kylille.
 • Käydään aktiivista vuoropuhelua kunnan sekä yhdistysten teemoista ja tarpeista (tapaamiset, uutiskirjeet, yhdistysyhteyshenkilöt, kyselyt).
 • Otetaan maahanmuuttajat vahvasti mukaan yhdistystoimintaan