Kanta-Hämeeseen hyväksyttiin joulukuussa 2020 järjestöstrategia, jonka tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila yhdistysten ja kuntien yhteistyöhön, mihin suuntaan sitä halutaan kehittää ja millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään.

Järjestöstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi on etsitty Janakkalan toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään.

Missio – Tarkoitus

 • Laaja-alaisen yhteistyön kehittäminen ja yhdistystoimijoiden osaamisen kasvattaminen

Visio – vahvempaa yhteistyötä

 • Vahvempi, verkostoitunut kantahämäläinen järjestökenttä toimii tasavertaisena kumppanina julkisen sektorin kanssa.

Arvot

 • avoimuus
 • osallisuus
 • vaikuttavuus
 • visionäärisyys/kokeilun halu

Tavoitteet ja toimenpiteet

Yhteistyön voimaa – järjestöt yhdessä

 • Yhteistyö kehittyy, laajenee ja syvenee joka tasolla: maakunta, seutu ja kunnat.
 • Eri yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat löytävät toisensa yhteisten tavoitteiden.
  pohjalta
 • Toimenpiteet Janakkalassa.

Järjestöt ja julkinen kumppanuus

Aktiiviset ja osaavat yhdistykset

 • Yhdistysten taloudellinen osaaminen kasvaa ja rahoituskanavat monipuolistuvat.
 • Yhdistykset hyödyntävät ja jakavat resursseja keskenään.
 • Yhdistystoimijoille on tarjolla koulutusta heidän tarpeista lähteviin aiheisiin.
 • Toimenpiteet Janakkalassa.

Digiloikka

 • Meidanhame.fi on laajasti yhdistyksiä kokoava, vaikuttava ja tavoittava yhdistystietopalvelu
 • Digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä yhdistystoiminnan saavutettavuus paranee
 • Toimenpiteet Janakkalassa.