Uuden urheilukentän asemointi on päätetty

Aikaisemmassa tiedotteessa 13.4.2023 on kerrottu, että lopullinen kentän suunta ratkeaa suunnittelun edetessä.

Kentän asemoinnin osalta on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa ja niiden osalta on tekninen lautakunta on päättänyt 27.4.2023 §99  valita kentän asemoinneista vaihtoehdon A. Lisäksi vaihtoehto A:n mahdolliset lisäkustannukset rakentamiseen kelpaamattomista maa-aineksista pyritään kattamaan investointiin varatuista määrärahoista. Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta kokouksessa. 

Kuva uuden urheilukentän asemoinnista (Tekninen lautakunta 27.4.2023 §99)

Suunnitelmia ja maanrakennustöitä lähdetään viemään eteenpäin lautakunnan päätöksen mukaisella urheilukentän asemoinnilla. Myös huoltorakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon lautakunnan päättämä asemointi.

Uuden urheilukentän rakentamisesta voi lukea lisää sivuiltamme.