Kuva urheilukentästä harjun suunnasta, otettuna 15.8.2023

Janakkalassa Hakamäkeen suunnitellaan ja rakennetaan uutta urheilukenttää. Kenttä valmistuu vuoden 2024 aikana.

Tiedote 19.9.2023

Urheilukentän rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja seuraavat työvaiheet on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden puolella.

Työjärjestyksessä seuraavina vaiheina ovat:

  • Kuivatuksen rakentaminen kentän osalle
  • Kastelujärjestelmän putkitus
  • Rakennekerrokset kentän osalle

Tämän jälkeen

  • Asfaltointi
  • Kourun asennus
  • kasvualustan asennus kentälle
  • parkkipaikan ja tien rakennustöitä

28.4.2023 Uuden urheilukentän asemointi on päätetty

Aikaisemmassa tiedotteessa 13.4.2023 on kerrottu, että lopullinen kentän suunta ratkeaa suunnittelun edetessä. Kentän asemoinnin osalta on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa ja niiden osalta on tekninen lautakunta on päättänyt 27.4.2023 §99  valita kentän asemoinneista vaihtoehdon A. Lisäksi vaihtoehto A:n mahdolliset lisäkustannukset rakentamiseen kelpaamattomista maa-aineksista pyritään kattamaan investointiin varatuista määrärahoista. Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta kokouksessa. 

Suunnitelmia ja maanrakennustöitä lähdetään viemään eteenpäin lautakunnan päätöksen mukaisella urheilukentän asemoinnilla. Myös huoltorakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon lautakunnan päättämä asemointi.

Teknisen lautakunnan esityslista ja pöytäkirja löytyvät kunnan sivuilta.

13.4.2023 tiedote

Uuden urheilukentän osalta on menossa tarkemman suunnittelun vaihe, jonka tueksi alueella on tehty maaperätutkimuksia ja maansiirtotyöt on aloitettu. Samaan aikaan suunnitellaan myös alueelle tulevaa huoltorakennusta.

Tämän hetkinen suunnitelmaluonnos on ladattavissa tältä sivulta. HUOM: Suunnitelmaluonnoksessa ei ole vielä asemoitu pysäköintialuetta, huoltorakennusta tai katsomoita.


Urheilukentän asemointia joudutaan tarkistamaan johtuen siitä, että maaperä tutkimusten perusteella alueen pohjoispuolelta (merkitty punaisella) paljastui täyttömaata. Täyttömaa ei sovellu urheilualueen pohjan rakenteena. Lopullinen urheilukentän suunta ratkeaa suunnittelun edetessä.

Alueen eteläosaan kentän sijoittaminen ei onnistu, johtuen siitä että luiskista tulisi maansiirtotöiden jälkeen liian jyrkät (merkitty sinisellä).
HUOM: kartassa maavallikatsomo teksti on väärässä paikassa suhteessa muuttuneeseen kentän paikkaan – asemointi kentän ulkopuolisten toimintojen osalta on kesken.

Rakennustyömaa vaikuttaa ulkoilureitin käyttöön

Uuden urheilukentän rakennustyömaa vaikuttaa Konttilan ulkoilureitin käyttöön 04/2023-11/2023 ja 04/2024-11/2024

Lisätietoja

Lindholm Marko

rakennuttaja-valvoja
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Tervakosken ja Leppäkosken alueurakka ja kiinteistöjen piha-alueet. Yleisten alueiden puut.

Taimistotie 4 , 14200 Turenki

Kalela Marko

Maanrakennuspäällikkö
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Aluepalveluiden hallinto

Infran rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus.

Metsäasiat

Taimistotie 4, 14200 Turenki

Jortikka Inkeri

Liikuntapäällikkö