Kyteri 1

kyteri

Kyteri I on uuden Turengin itäpuolelle rakentuvan asuntoalueen ensimmäinen osa. Uusi pientaloalue tulee ulottumaan Lammintiestä Kauriinmaan eteläosiin. Kyteri I sijaitsee Lammintien varressa Pirttimäen valmista aluetta vastapäätä. Rakentaminen alkoi kesällä 2014.

Korttelit sijoittuvat Lammintien ja itä-länsisuuntaisen virkistysalueen väliin. Korttelirakenne on tiivis. Rivitalotontit sijoittuvat Lammintien varteen ja omakotitontit etäämmälle tiestä. Alueelle on Lammintieltä yksi ajoneuvoliittymä, eikä läpikulkua muille alueille ole. Lammintien eteläpuolella on valmis kevyen liikenteen väylä keskustaan. Alueelta on lisäksi rauhallinen yhteys keskustaan ja alakoululle vanhemman omakotialueen kautta.

Kadut on nimetty vanhojen pihapelien mukaan. Alueen Lammintiehen liittävä päätie on Keinulaudanraitti. Muut kadunnimet ovat Vinkintie, Hippaspolku ja Pelipihanpolku.

Virkistys ja leikkipaikat

Kyterin alue tarjoaa hyvät arkiliikuntamahdollisuudet. Kulkureitit on kytketty ulkoilureitteihin ja valaistuihin latuihin. Keskeinen virkistysalue tulee ulottumaan Lastujärven tuntumasta Myllyojan purouomaa seuraillen Lammintiehen. Tähän ”keskuspuistoon” liittyy itä-länsisuuntaisena yhteytenä Kyteri I asemakaavan pohjoinen virkistyskäytävä. Alue on tällä hetkellä avointa peltoa.

Moision leikkipuisto ja pallokenttä ovat n. 1 km etäisyydellä alueesta ja Heikkilän leikkipuisto n. ½ km etäisyydellä Lammintien eteläpuolella. Tätä aluetta hyvin palveleva leikkipuisto ja mahdolliset pelikentät rakennetaan myöhemmässä rakentamisvaiheessa pohjois-eteläsuuntaiselle viheralueelle.

Palvelut

Alue tukeutuu Turengin keskustan palveluihin. Etäisyys liikekeskustaan ja alakouluun on n. 1 km. Lähin päiväkoti on n. 1 km etäisyydellä. Vanhusten tehostetun palvelun asumisyksikön, Kyterinhovin, sijoittuminen tavanomaisen asuntoalueen keskellä rikastaa aluetta toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti.

Uudet tontit

Uusia omakotitontteja on 28, paritalotontteja 3 ja rivitalotontteja 2.

Uusien omakotitonttien tonttikoko on keskimäärin 1265 m² ja paritalotonttien 1620 m².

Yksikerroksisten omakotitonttien rakennusoikeus on 250 k-m².
Tonteilla, joilla saa rakentaa kahteen kerrokseen, on rakennusoikeus 300 k-m².
Paritalotonteilla kerrosluku on täysi II ja rakennusoikeus on 400 k-m²

Tonttitiedot

Vapaat tontit kartalla:

Kyterin vapaat omakotitontit