Kadut ja yksityistiet

Janakkalan kunta jakaantuu kolmeen taajamaan: Turenki, Leppäkoski ja Tervakoski.

Katujen kunnossapito hoidetaan Turengissa pääasiallisesti omajohtoisesti omalla kalustolla. Tervakosken ja Leppäkosken alueet on urakoitu kokonaisurakkana v. 2014 -2017 kestävällä sopimuksella.

Liikenneväylät
Yleiset tiet

  • Vt 3 ( E12) eli moottoritie Helsinki-Tampere
  • mt 130 eli Helsingintie
  • Turengissa myös mm. Turengintie, Lammintie, Harvialantie, Hausjärventie ja Leppäkoskentie
  • Tervakoskella myös esim. Tervakoskentie, Vähikkäläntie, Kirkkotie ja Ryttyläntie.

Nämä ovat pääasiassa alueellisia ja seudullisia pääväyliä.

Vastuullisena kunnossapitäjänä yleisillä teillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä on ELY-keskus (Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100).

Kadut

Kadut ovat asemakaava-alueiden katualueilla olevia liikenneväyliä tai kevyen liikenteen väyliä. Ne on luokiteltu kokoojakaduiksi, joiden liikenteenvälityskyky on suuri. Esimerkiksi Kauriinmaantie, Tapailantie, Tohvelantie, Kuumolantie, Tammirannan puistotie tai asuntokadut kuten Veistäjäntie, Paronintie ja Savilahdentie.

Kevyen liikenteen väylät voivat olla katujen yhteydessä tai erillisinä yhteyksinä kunnan eri osien välillä. Katujen ja asemakaava-alueella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa kunta.

Yksityistiet

  • Järjestäytymättömät yksityistiet ovat yleensä pieniä ja niiden hoidosta vastaavat tien varren omistajat suoraan.
  • Järjestäytyneellä yksityistiellä tien kunnossapidosta vastaa tiekunta, jonka osakkaina ovat tienvarren maanomistajat ja asukkaat.

Janakkalan kunta antaa yksityisteille avustuksia silloin, kun yksityistie täyttää tietyt ehdot. Lisätietoja avustuksista.