Janakkalassa on katuja kolmessa taajamassa Turengissa, Leppäkoskella ja Tervakoskella.

Janakkalassa on n. 100 km katuja ja väyliä.

Liikenneväylät ja yleiset tiet

  • Vt 3 ( E12) eli moottoritie Helsinki-Tampere
  • mt 130 eli Helsingintie
  • Turenki: Turengintie, Lammintie, Harvialantie, Hausjärventie ja Leppäkoskentie
  • Tervakoski: Tervakoskentie, Vähikkäläntie, Kirkkotie, Rajapirtintie ja Ryttyläntie.

Nämä ovat pääasiassa alueellisia ja seudullisia pääväyliä.
Vastuullisena kunnossapitäjänä yleisillä teillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä on ELY-keskus (Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100).

Kadut

Kadut ovat asemakaava-alueiden katualueilla olevia liikenneväyliä tai kevyen liikenteen väyliä. Ne on luokiteltu kokoojakaduiksi, joiden liikenteenvälityskyky on suuri. Esimerkiksi Kauriinmaantie, Tapailantie, Tohvelantie, Kuumolantie, Tammirannan puistotie tai asuntokadut kuten Veistäjäntie, Paronintie ja Savilahdentie.

Kadut ovat asemakaava-alueiden katualueilla olevia liikenneväyliä tai kevyen liikenteen väyliä. Ne on luokiteltu kokoojakaduiksi, joiden liikenteenvälityskyky on suuri. Esimerkiksi Kauriinmaantie, Tapailantie, Tohvelantie, Kuumolantie, Tammirannan puistotie tai asuntokadut kuten Veistäjäntie, Paronintie ja Savilahdentie.

Kevyen liikenteen väylät voivat olla katujen yhteydessä tai erillisinä yhteyksinä kunnan eri osien välillä. Katujen ja asemakaava-alueella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa kunta.

Yksityistiet

  • Järjestäytymättömät yksityistiet ovat yleensä pituudeltaan lyhyitä ja niiden kunnossapidosta vastaavat tienvarren maanomistajat.
  • Järjestäytyneellä yksityistiellä tien kunnossapidosta vastaa tiekunta, jonka osakkaina ovat tienvarren maanomistajat.

Janakkalan kunta antaa yksityisteille avustuksia silloin, kun yksityistie täyttää tietyt ehdot. Lisätietoja avustuksista.

Yksityisteiden hoidosta lisää esimerkiksi Tieyhdistyksen sivuilta.

Liikennemerkit ja ohjauslaitteet

Tieliikennelain (71 §) mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle.

Yksityistielle tai kiinteistöjen alueilla liikenteenohjauslaitteen tai liikennemerkin asettaa tienpitäjä ( tiekunta ) tai kiinteistön omistaja, saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Lupa haetaan maaseutupalveluista. Tien kunnon tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenneohjauslaitteiden asettamiseen ei tarvita suostumusta ( tieliikennelaki 71§ ).