Kunta avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tienosalle. Tiekuntien tiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Yksityistierekisterissä tulee olla ajantasaiset ja tiekunnan tulee muutenkin toiminnassaan noudattaa yksityistielakia.
Avustukset jaetaan teknisen lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan tiekunnan esittämien todellisten hoitokustannusten perusteella.

Yksityistieavustusten haku 2023

Janakkalan kunnan myöntämät yksityisteiden avustukset ovat siirtyneet sähköisesti haettaviksi. Avustuksia voi kuitenkin hakea myös täyttämällä avustushakemuslomakkeen paperilla ja palauttamalla sen Janakkalan maataloustoimistoon. Haku on avoinna 1.1.2023 – 28.2.2023

Avustushakemukset liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä. Hakemuksen voi kuitenkin jättää myös määräajan päättymisen jälkeen palauttamalla hakemuksen paperilomakkeella Janakkalan maataloustoimistoon. Hakuaineistopaketti lähetetään tiekuntien yhteyshenkilöille ja se on tulostettavissa myös tästä tai sivun alareunasta.

Sähköinen haku oheisten linkkien kautta on avoinna 28.2.2022 asti. Hakemukset voi palauttaa myös paperilomakkeilla Janakkalan maataloustoimistoon (os. Harvialantie 7B 2.krs) sen aukioloaikoina.
Avustushakemus on mahdollista palauttaa myöhästyneenä 30 pv. hakuajan päättymisestä paperilomakkeella Janakkalan maataloustoimistoon.

Sähköinen kunnossapitoavustushakemus
Kunnossapitoavustuksen hakemuslomake 

Sähköinen haku oheisten linkkien kautta on avoinna 28.2.2022 asti. Hakemukset voi palauttaa myös paperilomakkeilla Janakkalan maataloustoimistoon (os. Harvialantie 7B 2.krs) sen aukioloaikoina.
Myöhässä palautettuja perusparannusavustuksen hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn mikäli määrärahoja vapautuu myöhemmin käyttöön esimerkiksi hankkeiden peruuntumisen takia.

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat:
• ojien, rumpujen ja siltojen tekeminen ja peruskunnostus
• tien oikaisu
• tien kantavuuden peruskorjaaminen
• maakivien poisto
• kohtauspaikkojen rakentaminen
• reunaojien peruskorjaukset / salaojitus
• muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa

Sähköinen perusparannusavustushakemus
Perusparannusavustuksen hakemuslomake

Linkkejä