Päätöksenteko

Janakkalan Veden johtokunta

Janakkalan Veden johtokunta on Janakkalan kunnanhallituksen alainen toimielin. Jäsenet valitsee valtuusto. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Se vastaa laitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15 Janakkalan Veden toimistossa. Pöytäkirjat julkaistaan myös kunnan internetsivuilla.

  • Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Liisa Piirtola
  • Sihteerinä toimii talouspäällikkö Päivi Halme

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Tomi Pohjantähti, pj. Isto Pihkala
Eero Elo, vpj. Niko-Veikko Leppänen
Iida Valtonen Päivi Välilä
Raimo Kaukonen Tomi Kesälahti
Leena Toivonen Satu Huhtala
Annikki Ranki Anne Tarino
Veikko Stolt Jorma Talikka
Rita Kannisto, kunnanhallituksen edustaja