Päätöksenteko

Janakkalan Veden johtokunta

Janakkalan Veden johtokunta on Janakkalan kunnanhallituksen alainen toimielin. Jäsenet valitsee valtuusto. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Se vastaa laitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä (pl. salaiset pykälät) kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15 Janakkalan Veden toimistossa. Pöytäkirjat julkaistaan myös kunnan internetsivuilla.

  • Esittelijänä toimii toimitusjohtaja Liisa Piirtola
  • Sihteerinä toimii talouspäällikkö

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Eero Elo, pj. Aki Lappalainen
Maria Penttinen, vpj. Anna Mantere
Samuel Heikkinen Petri Nurminen
Markku Puhakainen Annukka Huotari
Erkki Lintulahti Harri Aaltonen
Hanna Paikkala Katja Jansson
Elise Lindroos Suvi Ihamäki
kunnanhallituksen edustaja Aki Lintumäki