Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

 • Henkilökunta 14
 • 2022 liikevaihto 4,5 milj eur
 • 2022 investoinnit 1,3 milj eur
 • 31.12.2022 tase 17,7 milj eur

Vesilaitos

Asiakkaat:

 • kiinteistöliittymiä n. 3 350 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 4 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 15 000

Talousveden tuotanto ja toimittaminen:

 • vesijohtoa 205 km
 • v. 2022 laskutettu vesimäärä 931 000 m³

Viemärilaitos

Asiakkaat:

 • kiinteistöliittymiä n. 3 200 kpl
 • liittyneitä vesiosuuskuntia 3 kpl
 • asukkaita toiminta-alueella n. 15 000

Jätevesimäärä ja verkosto:

 • v. 2022 laskutettu jätevesimäärä 864 000 m³
 • jätevesiverkostoa 207 km

Huleveden viemäröinti

 • kiinteistöliittymiä n. 2 500 kpl
 • hulevesiviemäriä 129 km