Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden, mikä tarkoittaa erilaisia tukitoimia, järjestelyjä ja toimintatapoja. Niillä parannetaan oppilaiden hyvinvointia ja oppimista sekä lisätään koulunkäynnin iloa. Tukitoimet voivat olla yhteisöllisiä tai yksilöllisiä ja ne suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Kaikki koulut toteuttavat kiusaamisen vastaista KiVa Koulu -toimenpideohjelmaa.

STOP kiusaamiselle! STOP kiusaamiselle -juliste (klikkaa suuremmaksi)

Hyvinvointi rakennetaan yhdessä kotona, koulussa ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä. Perhekeskus on mukana yhteistyössä ja tarjoaa vanhemmuuteen tukea ja apua.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Taso määräytyy tukitoimien määrän ja vahvuuden mukaan. Yksilölliset tukitarpeet, elämäntilanteet ja opiskelutavat huomioivia luokkia ovat kuntouttava luokka, joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), perusopetukseen valmistava luokka, Haukankallion koulun erityisluokat, Varatien luokat, Aavan koulu, Seminaarin koulun erityisluokat, Saaristen koulun erityisluokat ja sairaalakoulu. Lue lisää yksilöllisistä tavoista suorittaa perusopetus.

Lisätietoja:

  1. Tukiopetus
  2. Yleinen tuki
  3. Tehostettu tuki
  4. Erityinen tuki

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti sekä yksilökohtaisesti. Yhteisöllistä oppilashuoltoa ovat esimerkiksi koulun kiusaamista ennaltaehkäisevat toimet. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat esimerkiksi kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin vastaanotot. Oppilashuoltoa toteutetaan oppilaan tai huoltajien suostumuksella ja heidän toiveitaan kuunnellen. Tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan pyytää mukaan eri alojen asiantuntijoita. Oppilaan tukena voi olla ryhmä, johon kuuluvat oppilaan ja hänen huoltajansa lisäksi esimerkiksi kuraattori, opettaja, psykologi ja/tai nuorisotyöntekijä.

Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat löytyvät koulujen sivuilta.