KiVa Koulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja lopettaminen

KiVa Koulu

Kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. KiVa Koulu on valtakunnallinen, opetusministeriön rahoituksella kehitettävä ja vahvasti tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka on kehitetty kiusaamisen vastaiseksi työvälineeksi kasvattajien käyttöön.

Eri oppitunneilla pidetään kaikille 7. luokille KiVa-kouluohjelman mukaiset tunnit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä tärkeää on yhteisöllisyyden ja luokkien yhteishengen sekä empatiakehityksen tukeminen. Tätä tarkoitusta palvelee myös yhdessä nuorisotoimen kanssa toteutettava lukuvuoden mittainen ryhmäyttämisohjelma.

Ensimmäisessä vaiheessa kiusaamistilanteen havainnut opettaja, luokanvalvoja tai valvoja selvittää, onko kyseessä ristiriita- vai kiusaamistilanne. Tilanteesta laaditaan tapahtumaraportti. Ääritilanteissa, etenkin jos tilanteeseen liittyy väkivaltaa, asia menee viranomaiskäsittelyyn (ankkuripoliisi).

Mikäli kyseessä on kiusaaminen, asia päätyy KiVa-tiimin käsittelyyn. Koulussamme on käytössä kiusaamisen tuomitseva menetelmä (KT), joka sopii yläkouluikäisille. Siinä todetaan kiusaaminen tapahtuneeksi ja lähdetään siitä, että kiusaaminen loppuu välittömästi. Lisäksi sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Kiusaamista seurataan vähintään kerran lukuvuodessa toteutettavan kiusaamiskyselyn ja erilaisten keskustelujen avulla.

Jaa sivu