Kiva koulu uusi
  • Kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä.
  • Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.
  • KiVa Koulu on valtakunnallinen, opetusministeriön rahoituksella kehitettävä ja vahvasti tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka on kehitetty kiusaamisen vastaiseksi työvälineeksi kasvattajien käyttöön.
  • Eri oppitunneilla pidetään kaikille 7. luokille KiVa-kouluohjelman mukaiset tunnit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä tärkeää on yhteisöllisyyden ja luokkien yhteishengen sekä empatiakehityksen tukeminen. Tätä tarkoitusta palvelee myös yhdessä nuorisotoimen kanssa toteutettava lukuvuoden mittainen ryhmäyttämisohjelma.
  • Ensimmäisessä vaiheessa kiusaamistilanteen havainnut opettaja, luokanvalvoja tai valvoja selvittää, onko kyseessä ristiriita- vai kiusaamistilanne. Tilanteesta laaditaan tapahtumaraportti.
  • Ääritilanteissa, etenkin jos tilanteeseen liittyy väkivaltaa, asia menee viranomaiskäsittelyyn.
  • Mikäli kyseessä on kiusaaminen, asia päätyy KiVa-tiimin käsittelyyn. KiVa-tiimi toimii yhteistyössä Ankkuri-poliisin kanssa.
  • Koulussamme on käytössä kiusaamisen tuomitseva menetelmä (KT), joka sopii yläkouluikäisille. Siinä todetaan kiusaaminen tapahtuneeksi ja lähdetään siitä, että kiusaaminen loppuu välittömästi. Lisäksi sovitaan jatkotoimenpiteistä.
  • Kiusaamista seurataan vähintään kerran lukuvuodessa toteutettavan kiusaamiskyselyn ja erilaisten keskustelujen avulla.

KiVa koulusta enemmän (kivakoulu.fi)

Ota yhteyttä

Saarinen Mika

Turengin yhteiskoulun ja Aavan koulun rehtori