KiVa koulu

Kiva Koulu-ohjelma

KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.Suomessa KiVa Koulu- ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja meidän koulumme on yksi näistä. Koulussamme toimii kaksi KiVa-opettajaa, jotka pitävät oppilaille, etenkin seitsemäsluokkalaisille koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn keskittyviä oppitunteja. KiVa-oppitunneilla keskitytään etenkin vuorovaikutustaitoihin, tunnetaitoihin ja myönteisen ilmapiirin sekä ryhmähengen luomiseen Lisäksi KiVa-opettajat selvittävät ja käsittelevät tehokkaasti mahdolliset kiusaamistilanteet asianosaisten kanssa luottamuksellisesti ja erikseen. Tärkeää on koulukiusaamisen  kielteisten vaikutusten minimointi. KiVa Koulu-toimintaan kuuluu keskeisenä osana myös kiusaamistilanteen seuranta oppilaskyselyillä. Koulussamme toimii lisäksi KiVa-toimintaan ja tukioppilastoimintaan pohjautuva kerho, jossa koulumme oppilaat pääsevät rakentamaan kouluun myönteistä ja kiusaamisen vastaista koulukulttuuria.
Koulumme KiVa-opettajina lukuvuonna 2019-2020 toimivat Tiina Vilppo ja Marianne Suomi.
Lisää KiVa Koulu- ohjelmaan voi tutustua Internet-sivuilla www.kivakoulu.fi