KiVa Koulu

KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua, ja meidän koulumme on yksi näistä.

Koulussamme toimii kaksi KiVa-opettajaa, jotka pitävät oppilaille, etenkin seitsemäsluokkalaisille, koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn keskittyviä oppitunteja. KiVa-oppitunneilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin, tunnetaitoihin ja myönteisen ilmapiirin sekä ryhmähengen luomiseen. Lisäksi KiVa-opettajat selvittävät ja käsittelevät tehokkaasti mahdolliset kiusaamistilanteet asianosaisten kanssa luottamuksellisesti. Jokaisen kiusaamistilanteessa olleen kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu. Tärkeää on koulukiusaamisen  kielteisten vaikutusten minimointi. KiVa Koulu -toimintaan kuuluu keskeisenä osana myös kiusaamistilanteen seuranta oppilaskyselyillä.

Koulumme KiVa-opettajina lukuvuonna 2021-2022 toimivat Tiina Vilppo ja Johanna Minkkinen.
KiVa Koulu -ohjelmaan voi tutustua tarkemmin www-sivuilla www.kivakoulu.fi